Bauer Jerzy 2018-2023

Jerzy Bauer
Nazwisko i imię: Bauer Jerzy
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji, przewodniczący Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie (2 kadencje)
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Niezależni.BB
Telefon:

Mam 59 lat. Od 57 lat mieszkam w dzielnicy Bielska-Białej - Mikuszowicach Śląskich. Od kilkunastu lat jestem członkiem Rady Osiedla, a drugą kadencję pełnię funkcję przewodniczącego Rady Osiedla. 38 lat działam jako strażak ochotnik w tut. Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 34 lat prowadzę własną firmę działającą w branży motoryzacyjnej.

To, na czym najbardziej mi zależy, to poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach oddalonych od centrum miasta takich jak Kamienica, Mikuszowice. Aleksandrowice, itp. oraz na dużych osiedlach; rozwój tych dzielnic zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania i zgodnie z ich teraźniejszym charakterem; poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu (szczególnie na ciasnych ulicach dzielnicowych); organizacja czasu wolnego dla osób starszych; wzmacnianie Rad Osiedli; poprawa komunikacji miejskiej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 62
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
20.04.2021 ws. organizacji miejsc parkingowych w okolicy skrzyżowania ulicy Olszówki i Junackiej (RM.0003.226.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
01.04.2021 ws. budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej Play4) przy ul. Andrzeja Boboli 49 w Bielsku-Białej (RM.0003.183.2021) interpelacja
13.04.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. montażu kamery monitoringu miejskiego w okolicy pętli autobusowej w Cygańskim Lesie (RM.0003.157.2021) interpelacja
22.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. remontu latarni na ścieżkach spacerowych w Cygańskim Lesie (RM.0003.156.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
04.03.2021 ws. organizacji ogólnodostępnego parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej (RM.0003.123.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. planów obrony cywilnej Miasta Bielska-Białej (RM.0003.102.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. montażu tablic informacyjnych MZK na pętli autobusowej w Cygańskim Lesie (RM.0003.45.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. podłączenia dzielnicy Mikuszowice Śląskie do miejskiej sieci internetu szerokopasmowego (RM.0003.44.2021) interpelacja
09.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. oznakowania ścieżek spacerowych w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.514.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. naprawy i uporządkowania łącznika ulicy Laskowej i Długiej (RM.0003.427.2020) interpelacja
24.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. pielęgnacji drzew na ulicy Laskowej oraz zabezpieczenia brzegu potoku Olszówka (RM.0003.426.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. przebudowy łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31, Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską (RM.0003.380.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej do Bystrej i Wilkowic (RM.0003.301.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
14.07.2020 ws. naprawy kładki dla pieszych przez potok Olszówka oraz fragmentów chodnika (RM.0003.245.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. przebudowy skrzyżowań ulicy Bystrzańskiej z ulicami Olszówki i Długą (RM.0003.209.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. naprawy kładki oraz przejścia nad murem zabezpieczającym płazy przy ulicy Karbowej (w okolicy ośrodka narciarskiego „Dębowiec”) RM.0003.208.2020 interpelacja
01.07.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. ożywienia ul. 11 Listopada (RM.0003.149.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. naprawy nawierzchni ulicy Olszówki w okolicy skrzyżowania z ul. Różaną (RM.0003.148.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego (RM.0003.121.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. projektu przebudowy i remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.102.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 przebudowy skrzyżowania ulicy Babiogórskiej z wyjazdem ze sklepu Tesco (RM.0003.101.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. rozbudowy drogi przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Karpackim (RM.0003.98.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. sięgaczy ulic na terenie miasta (RM.0003.68.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozpoczęcia prac związanych z poszerzeniem łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31, Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską (RM.0003.36.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. oznakowania wyjazdu straży pożarnej przy ulicy Bystrzańskiej (RM.0003.428.2019) interpelacja
20.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. połączenia drogowego ulic Zygmunta Drobniewicza i Olszówki (RM.0003.398.2019) interpelacja
02.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok (RM.0003.394.2019) interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych (RM.0003.393.2019) interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Brzoskwiniowej (RM.0003.346.2019) interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. montażu lustra drogowego na wyjeździe z Katolickiego Domu Opieki "Józefów" na ulicę Grzybową (RM.0003.345.2019) interpelacja
24.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws.rewitalizacji brzegów rzeki Białej w Mikuszowicach Śląskich i Krakowskich (RM.0003.344.2019) interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ścieżkach spacerowych w "Cygańskim Lesie" (RM.0003.305.2019) interpelacja
27.09.2019
08.01.2020
odpowiedź
uzupełnienie
19.09.2019 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.299.2019) interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. zabezpieczenia osuwiska na ulicy Cygański Las (RM.0003.398.2019) interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście (RM.0003.281.2019) interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws.nadania nazwy ulicy imieniem Stanisława Goli (RM.0003.279.2019) interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. działania tablic informacyjnych na przystankach MZK (RM.0003.185.2019) interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście (RM.0003.180.2019) interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 (RM.0003.170.2019) interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Orzeszkowej i przyległych w dzielnicy Aleksandrowice (RM.0003.156.2019) interpelacja
zał. zdjęcia
22.05.2019
odpowiedź
24.04.2019 ws. ulicy Żołędziowej (przywrócenie stanu komunikacyjnego) (RM.0003.144.2019) interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. wprowadzenia okresowej karty punktowej dla rowerzystów korzystających z kolei linowej na Szyndzielnię (RM.0003.125.2019) interpelacja
25.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika (RM.0003.84.2019) interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich (RM.0003.73.2019) interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. przejęcia łącznika ulic: Argentyny, Zorzy, Willowej i Tęczowej oraz remontu i oznakowania ww. łącznika (RM.0003.40.2019) interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. zmian w rozkładzie jazdy autobusów do dzielnic rekreacyjnych takich jak Wapienica i Mikuszowice Śląskie (RM.0003.39.2019) interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego (RM.0003.28.2018) interpelacja
02.01.2019
odpowiedź
17.12.2018 ws. modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Bystrzańskiej, od hotelu Vienna do skrzyżowania z ulicą Długą oraz przebudowy skrzyżowania z ulicą Olszówki (RM.0003.25.2018) interpelacja
27.12.2018
27.02.2019
odpowiedź
uzupełnienie
17.12.2018 ws. poszerzenia łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31, Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską (RM.0003.24.2018) interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku (RM.0003.2.2018) interpelacja
11.12.2018
odpowiedź