Skład Rady Miejskiej

W kolejności alfabetycznej
 
L.p Nazwisko i imię Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miejskiej Klub Radnych
1 Bauer Jerzy KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg V Radny Rady Miejskiej Niezależni.BB
2 Buzek Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Prawa i Sprawiedliwości
3 Gacek Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Prawa i Sprawiedliwości
4 Gruszka Renata KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg III Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji "Wspólnie dla Bielska-Białej"
5 Jazowy Krzysztof KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Przewodniczący Komisji Rewizyjnej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
6 Kochowski Piotr KWW Jacka Krywulta / Okręg II Radny Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
7 Kołek Edward KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
8 Krywult Jacek KWW Jacka Krywulta / Okręg III Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
9 Litwin Marcin KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Prawa i Sprawiedliwości
10 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Prawa i Sprawiedliwości
11 Markowski Karol KWW Jacka Krywulta / Okręg I Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Przewodniczący Klubu Radnych "Wspólnie dla Bielska-Białej" "Wspólnie dla Bielska-Białej"
12 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego "Wspólnie dla Bielska-Białej"
13 Michasiów Dariusz KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa "Wspólnie dla Bielska-Białej"
14 Okrzesik Janusz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg IV Przewodniczący Rady Miejskiej Niezależni.BB
15 Piegzik-Izydorczyk Dorota KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
16 Pryga Maksymilian KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu "Wspólnie dla Bielska-Białej"
17 Ryplewicz Rafał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności "Wspólnie dla Bielska-Białej"
18 Ryszka Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
19 Szabla Urszula KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg I Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego "Wspólnie dla Bielska-Białej"
20 Szafarczyk Bronisław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska "Wspólnie dla Bielska-Białej"
21 Waluś Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prawa i Sprawiedliwości
22 Wawak Tomasz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg I Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Niezależni.BB
23 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa "Wspólnie dla Bielska-Białej"
24 Wykręt Adam KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg IV Radny Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
25 Zarębska Małgorzata KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg III Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB Niezależni.BB