Zarębska Małgorzata 2014-2018

Zarębska Małgorzata
Nazwisko i imię: Zarębska Małgorzata
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Niezależni.BB
Telefon:

Działalność samorządowa wymaga umiejętności dialogu społecznego i zaangażowania w sprawy lokalne. Reprezentowanie mieszkańców Bielska-Białej w Radzie Miasta jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyzwaniem, któremu, mam nadzieję, uda mi się sprostać. Z wykształcenia jestem doktorem nauk politycznych. Od kilkunastu lat wykładam na uczelniach wyższych. Poza tym zajmuję się marketingiem zewnętrznym dla firm. Z zamiłowania jestem sportowcem i motocyklistką. Mam troje dzieci. Jako rodowita bielszczanka chciałabym aby reprezentujący nas radni uczciwie i rzetelnie wykonywali swoją misję. Taki też cel stawiam przed sobą na najbliższe 4 lata. Miasto tworzą ludzie, a zrównoważony rozwój wymaga aktywności w wielu dziedzinach. Nie zapominajmy o ludziach młodych, zapleczu dla nich, wspieraniu programów mających na celu budzenie ich świadomości i poszerzaniu wiedzy, współpracy z uczelniami wyższymi, rozwoju kultury, oświaty i sportu.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 69
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.08.2018 ws. wywozu odpadów interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. pomocy w przyspieszeniu działań remontowych w Przedszkolu nr 36 przy ul. Górskiej w Straconce interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 o utworzenie przejścia dla pieszych interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zlikwidowania projektu „Przedszkolaki Podbeskidzia” interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. opóźnień w otwarciu bezobsługowych wypożyczalni rowerów interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. publicznych przedszkoli i żłobków w oczyszczacze powietrza interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. sprawie Eko Patrolu GIG interpelacja
02.05.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. wycinki drzew w pobliżu ul. gen. Sosnkowskiego interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. informacji o działaniach miasta w zakresie obowiązków wynikających z tzw. ustawy o elektromobilności interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. wdrożenia idei Smart City interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. wniesienia autopoprawki do projektu budżetu na 2018 rok interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. działań promujących miasto Bielsko-Biała interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. informacji o możliwości sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa komunalnego Therma sp. z o.o interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
31.10.2017 ws. umieszczania flag w rocznicę świąt państwowych na pojazdach komunikacji miejskiej interpelacja
10.11.2017
odpowiedź
31.12.2017 ws. przetargu na odbiór odpadów interpelacja
13.11.2017
odpowiedź
29.08.2018 ws. toczonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej (dot. kruszarni kamienia naturalnego w Lipniku) interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. zwolnień nauczycieli interpelacja
11.09.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. udziału przedstawicieli mieszkańców w spotkaniach roboczych organizowanych przez Urząd Miejski interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. ruchu objazdowego w związku z remontem ul. Krakowskiej interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. udostępnienia projektu planu miejscowego dla terenów położonych w Lipniku interpelacja
05.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. stworzenia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej strefy przyjaznej rodzinie interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
21.03.2017 w/s planów remontu Placu Zamkowego w Bielsku-Białej interpelacja
03.04.2017
12.04.2017
odpowiedź
uzupełnienie
20.12.2016 w/s obwieszczeń o zaskarżeniu przez Wojewodę Śląskiego planu zagospodarowania przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25.09.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku (...) interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
20.12.2016 w/s zaskarżenia przez Wojewodę Śląskiego planu zagospodarowania przestrzennego objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku (...) interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s zmiany organizacji ruchu i naprawy nawierzchni przy ul. Kamienieckiej interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s parkingu przy ul. Żywieckie Przedmieście interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s rozpatrzenia skargi na Zastępcę Prezydenta Przemysława Kamińskiego interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych interpelacja
07.11.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s wprowadzenia upublicznienia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej interpelacja
07.11.2016
odpowiedź
27.09.1900 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 rok na wykonanie(...) interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s nieprzystąpienia Miasta Bielska-Białej do akcji społecznej pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe” (European Cycling Challenge) interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s zdewastowanego terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s projektu planu miejscowego drogi w Komorowicach Śląskich w Bielsku-Białej interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s samochodów jeżdżących i zaparkowanych w Parku Włókniarzy interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s przebudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
14.06.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s czynności ustalających przebieg granic działek ewidencyjnych przy ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej 16 interpelacja
13.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s budowy parkingu i boiska szkolnego na potrzeby SP nr 9 interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s polityki ekologicznej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s lokalu dla Związku Inwalidów Wojennych interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s polityki ekologicznej interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s przebudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s zaplecza infrastrukturalnego dla organizacji pozarządowych w mieście Bielsko-Biała interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s ogrzewania lokali należących do ZGM interpelacja
01.04.2014
odpowiedź
09.02.2016 w/s alarmu smogowego w Bielsku-Białej interpelacja
23.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s banerów reklamowych będących własnością miasta Bielska-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s miejsc w publicznych przedszkolach dla dzieci w wieku 3 lat interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s rozbudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s sejfu przekazanego przez Urząd Miejski Straży Miejskiej w Bielsku-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s wynagrodzenia przebywającego na zwolnieniu lekarskim komendanta Straży Miejskiej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s kontroli placówek sprzedających alkohol przez Straż Miejską interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s przystąpienia Miasta Bielska-Białej do akcji pn.„Europejskie Wyzwanie Rowerowe” (European Cycling Challenge) interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s załączania do projektów uchwał planów miejscowych oraz Studium załączników zawierających omówienie i merytoryczne uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do ww. dokumentów oraz przedkładanie pełnych treści uwag w materiałach sesyjnych dla radnych interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s uwzględnienia w budżecie na rok 2016 przebudowy jednokierunkowego fragmentu ulicy Kamienieckiej i przywrócenie dwukierunkowego ruchu kołowego oraz budowę chodnika interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
29.10.2015 w/s czasookresu trwania procedury wyrażania zgody przez UM w Bielsku-Białej na ustanowienie przejazdu i przechodu po dz 4817 należącej do Gminy Bielsko-Biała na rzecz działki dz 2792/3 należącej aktualnie po podziale geodezyjnym w części do inwestora (Bartosza Hołówki), w kontekście (...) interpelacja
09.11.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia Miasta Bielsko-Biała do akcji społecznej pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe” (European Cycling Challenge) interpelacja
05.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s wprowadzenia elektronicznej dystrybucji biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku-Białej interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s zasad i jakości dostarczanych do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej i z innych gmin interpelacja
02.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów miejscowych interpelacja
07.09.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s polityki mieszkaniowej miasta Bielska-Białej interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s rozdysponowania środków uchwalonych w I edycji Budżetu Obywatelskiego interpelacja
06.07.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s poprawy dostępu do udziału mieszkańców Bielska-Białej w poprowadzonych procedurach planistycznych interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s inwentaryzacji pojemników na odpady w dzielnicy Śródmieście interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zakupu i montażu tablicy informacyjnej na Osiedlu Grunwaldzkim interpelacja
08.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s składowiska odpadów w Lipniku interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s modernizacji parkingu i utworzenia strefy płatnego parkowania przy ul. Miarki w Bielsku-Białej interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
17.02.2015 w/s odmowy możliwości zorganizowania Młodzieżowych Mistrzostw w piłce nożnej w 2017 roku interpelacja
27.02.2015
odpowiedź
17.02.2015 w/s wycinki drzew na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
27.02.2015
odpowiedź