Wykręt Adam 2014-2018

Wykręt Adam
Nazwisko i imię: Wykręt Adam
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: IV, V, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

Radny IV i V kadencji. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej VI kadencji. Od 1985 r. przedsiębiorca i rzemieślnik związany z Bielskiem-Białą. Mistrz w zawodzie cukiernika i piekarza. Przynależy do Cechu Rzemiosł Spożywczych w Bielsku-Białej od 1989 roku, jest Wiceprezesem Beskidziej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz głównym darczyńcą "Banku Chleba" działającego na terenie Bielska-Białej. Współpracował ze stołówką "Brata Alberta" i innymi organizacjami. Jego pasją jest sport i poświęca na ten cel dużo czasu i energii. Angażuje się w rozwój miasta Bielska-Białej; nieobce są mu jego problemy i życie mieszkańców Bielska.

W bieżącej kadencji działa w następujących Komisjach stałych:

  • Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
  • Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 6
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
23.01.2018 ws. wykonania oceny stanu hydrologicznego oraz zdrożenie działań mających na celu uregulowanie wód gruntowanych w rejonie ulic Młodzieżowej i Bliskiej w Bielsku-Białej interpelacja
02.02.2018
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
27.09.2016 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych (...) interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź