Wieczorek Leszek 2014-2018

Wieczorek Leszek
Nazwisko i imię: Wieczorek Leszek
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: IV, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Szanowni Państwo,

Dziękuję za poparcie mojej osoby w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

Od 16 lat jestem zaangażowany w pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. W latach 1998-2002 oraz 2006-2010 pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 byłem radnym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Mat-Fiz-Chem oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Krakowskiej Szkole Biznesu. Jestem żonaty, mam troje dorosłych dzieci. Kibicuję piłkarskiej drużynie TS Podbeskidzie.

W obecnej kadencji jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. Pracuję także w Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Będę kontynuował działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, modernizację oświetlenia ulicznego, jak również rozwój zaplecza sportowego i rekreacyjnego. Chcę wspierać projekty mające na celu poprawę życia mieszkańców. W mojej dotychczasowej pracy zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z ludźmi. Chcę być blisko mieszkańców i ich problemów.

Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 33
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.08.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla seniorów interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. remontu ulicy Konwojowej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. rozważenia możliwości rezygnacji z opłaty za zajęcie pasa drogowego dla ulic położonych w ścisłym centrum miasta interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.1900 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla Seniorów interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. wykonania analizy i skutków finansowych rozszerzenia grupy osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami transportu miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. organizacji ruchu drogowego na terenie osiedla Biała Krakowska interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. budowy ekranów akustycznych interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. budowy kanalizacji oraz remontu ulicy Taksówkarzy interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. dokumentacji projektowej oraz rozbudowy ulicy Barkowskiej interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. naprawy drogi dojazdowej wzdłuż S-1 interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. chodnika przy ul. Katowickiej interpelacja
02.05.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. chodnika przy ulicy Mazańcowickiej interpelacja
02.05.2018
odpowiedź
02.10.2017 ws. nadania imienia nowopowstającemu rondu przy ulicy Ks.Stojałowskiego śp. Majora Jana Wawrzyczka interpelacja
13.10.2017
14.05.2018
odpowiedź
uzupełnienie
21.03.2017 ws. odwodnienia przy ulicy Dusznickiej interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. naprawy drogi serwisowej od ronda Rosta wzdłuż Wschodniej Obwodnicy Miasta interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulicy I. Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. budowy kanalizacji oraz remontu ulicy Taksówkarzy interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s utworzenia „Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki” w lokalu należącym do kompleksu Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
03.01.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s zainstalowania układu klimatyzacji na sali widowiskowej w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s odwodnienia ronda w okolicy węzła Bielsko-Biała Rosta interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s chodnika przy ul.Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówka do ronda przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Bestwińskiej i Barkowskiej interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s wodociągów przy ul. Na Fermie interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s targowiska w Komorowicach interpelacja
22.02.2019
odpowiedź
29.10.2015 w/s przeprowadzenia analizy dot. możliwości wykonania elewacji stadionu miejskiego interpelacja
10.11.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s ulicy Śląskiej oraz przyległych do niej ulic Tatrzańskiej, Sportowej oraz Metalowców interpelacja
02.10.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s parkowania bez opłat na Placu Ratuszowym interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s budowy ekranów akustycznych interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s braku chodnika przy ulicy Komorowickiej na odcinku Młynówki do ulicy Daszyńskiego interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s dokończenia nawierzchni ulicy Sejmowej interpelacja
07.04.2015
odpowiedź