Szafarczyk Bronisław 2014-2018

Szafarczyk Bronisław
Nazwisko i imię: Szafarczyk Bronisław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości

Lat 62, wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Śląskiej – inżynier drogownictwa, od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2002 roku ukończył podyplomowe studia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone przez Politechnikę Krakowską i Politechnikę Gdańską, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego z certyfikatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Mieszkaniec Bielska-Białej (Hałcnów) od 1978 roku. Dotychczas zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Hałcnów. W poprzedniej kadencji członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa, w obecnej kadencji wiceprezes tego Stowarzyszenia, prowadzi dzielnicowy portal www.halcnow.pl – z zamiłowania społecznik. Uprawia turystykę górską, lubi wyprawy rowerowe i narciarstwo oraz pływanie. Chętnie słucha muzyki poważnej.

Najważniejsze punkty programu wyborczego:

  • Poprawa skomunikowania dzielnic miasta z drogami głównymi (szczególnie Komorowic i Hałcnowa) oraz rozwój dróg rowerowych.
  • Poprawa bezpieczeństwa drogowego i działania na rzecz edukacji komunikacyjnej.
  • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
  • Dążenie do rozwiązania problemu odoru z Lipnika.
  • Rozwój lokalnej bazy sportowej i rekreacyjnej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 94
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
25.10.2018 ws. warunków na węźle Rosta po zbudowaniu KDZ-1 (ul. Nowohałcnowskiej) interpelacja
07.11.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. warunków ruchowych zapewnianych rowerzystom przez nasze miasto interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. zainstalowania stojaków rowerowych oraz budowy miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów w Hałcnowie interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
24.09.2018 ws. warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia-Krzemionki, wniosek o zainstalowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.09.2018 ws. realizacji inwestycji wpływających na drogi dla rowerów interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
29.06.2018 ws. stanu technicznego parkingu obok przychodni na ul. Komorowickiej interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. dokumentacji przebudowy ulicy Krakowskiej interpelacja
02.07.2018
02.08.2018
odpowiedź
uzupełnienie
19.06.2018 ws. dokumentacji przebudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. budowy przedszkola w Hałcnowie interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. właściwego planowania robót drogowych interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. sytuacji w TS Podbeskidzie interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. gospodarskiego dysponowania środkami publicznymi interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. błędów podczas wprowadzania systemu ITS interpelacja
02.05.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. bezpieczeństwa dzieci szkolnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 28 w Hałcnowie interpelacja
30.04.2018
23.05.2018
odpowiedź
uzupełnienie
20.03.2018 ws. projektu przebudowy ul. Stojałowskiego (Plac Opatrzności Bożej) interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. „Głębokiego oddechu” dla centrum Hałcnowa interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. zarządzania ruchem interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
23.01.2018 w/s pracy służb inżynierii ruchu w kontekście zawartości merytorycznej zatwierdzonych interpelacja
02.02.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. pracy służb inżynierii ruchu w kontekście zawartości merytorycznej zatwierdzanych projektów interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. lekceważenia mieszkańców przez urzędników interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. potrzeb remontowych w centrum Hałcnowa interpelacja
04.12.2017
18.12.2017
odpowiedź
odpowiedź
31.10.2017 ws. stanu technicznego dróg lokalnych interpelacja
14.11.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka w ruchu drogowym interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. stosowania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Witosa interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. nadzoru nad drogami, organizacją ruchu i robotami drogowymi interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. nadzoru nad drogami, organizacją ruchu i robotami drogowymi interpelacja
12.10.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. przeglądu dróg dla rowerów interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. obowiązku zakładania kamizelek odblaskowych podczas każdego wyjścia z przedszkola interpelacja
03.07.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. likwidacji błędnie wyznaczonego przejścia dla pieszych (ul. Wyzwolenia – pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy) interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. wyników przeglądów ciągów rowerowych interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 60 ws. parkingów na końcowym odcinku ul. Armii Krajowej interpelacja
06.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. reklam w pasie drogowym, które przypominają znaki drogowe interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w zw. z budową KDZ-1 (ul. Nowohałcnowska) - BIS interpelacja
05.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 w/s stanu przygotowań do podjęcia uchwały krajobrazowej interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 w/s niezbędnych korekt układu komunikacyjnego w związku z budową KDZ-1 (ul.Nowohałcnowska) interpelacja
08.05.2017
08.05.2017
odpowiedź
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na ul.Karbowej, w rejonie dojścia do stoku narciarskiego na Dębowcu interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. budowy chodnika na ul.Sucharskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s wyrównania powierzchni chodników w stosunku do powierzchni jezdni na przejściach dla pieszych zgodnie z obowiązującymi normami interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s skoordynowania wyznaczania i przebiegu tras rowerowych z procedurą zarządzania ruchem interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s remontu ulicy Krzemionki na odcinku od ulicy Witosa do działki nr 2400/4 interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na ulicy Karbowej, w rejonie dojścia do stoku narciarskiego na Dębowcu interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s miejsca Bielska-Białej w rankingu miast przyjaznych rowerzystom interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s układu komunikacyjnego w Hałcnowie interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s współpracy z GDDKiA w zakresie budowy drogi S1 interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Śląskiego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s dostosowywania barier przy drogach do obowiązujących przepisów interpelacja
02.01.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s oznakowania drogowskazowego sieci dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Bielska-Białej interpelacja
02.01.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s uciążliwych i nieustających awarii oświetlenia ulicznego interpelacja
02.01.2017
odpowiedź
29.12.2016 w/s ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017 – z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s stosowania standardów budowy dróg rowerowych interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s stosowania standardów budowy dróg dla rowerów interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej” interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s stosowania standardów budowy dróg dla rowerów interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s stosowania standardów budowy dróg dla rowerów interpelacja
04.07.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s ujęcia dodatkowych środków w planie budżetu na rok 2017 – z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja
13.06.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s ustalenia procedur przyspieszających porządkowanie oznakowania dróg interpelacja
13.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s uzupełnienia programu budowy parkingów interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s umacniania roli rad osiedli interpelacja
05.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja
04.04.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s przeprowadzenia kontroli organizacji ruchu drogowego interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s wpływu zimowego utrzymania dróg na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
24.11.2015 w/s zarządzania ruchem drogowym w Bielsku-Białej interpelacja
07.12.2015
odpowiedź
29.10.2015 w/s zarządzania ruchem drogowym w Bielsku-Białej interpelacja
10.11.2015
10.11.2015
odpowiedź
uzupełnienie
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s problemu ochrony ruchu pieszego na ulicy Doliny Miętusiej interpelacja
02.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s problemu ochrony ruchu pieszego na ulicy Doliny Miętusiej interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s organizacji ruchu na ul. Zagrody i usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Wyzwolenia interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s strefy płatnego parkowania interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s organizacji ruchu na ul. Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej progów zwalniających interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w sprawie zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Kwiatkowskiego- Sarni Stok interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s organizacji ruchu na ul. Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej progów zwalniających interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s barier zabezpieczających na drogach interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s przejścia dla pieszych usytuowanego na ulicy Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s braku odpowiedzi na wystąpienia Rady Osiedla Hałcnów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s organizacji ruchu Zagrody – w związku z zainstalowaniem na niej progów zwalniających interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s przejścia dla pieszych usytuowanego na ulicy Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s barier zabezpieczających na drogach interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s braku odpowiedzi na wystąpienia Rady Osiedla Hałcnów interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w nawiązaniu do interpelacji budowy dróg S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oraz BDI Bielsko-Biała-Głogoczów w rządowym Programie Dróg Krajowych na lata 2013-2023 interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
13.02.2015 w/s skomunikowania północnych dzielnic miasta (Komorowice, Hałcnów) z drogami krajowymi interpelacja
26.02.2015
odpowiedź
11.02.2015 w/s ujęcia budowy dróg S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oraz BDI Bielsko-Biała-Głogoczów w rządowym Programie Dróg Krajowych na lata 2013-2023 interpelacja
27.02.2015
odpowiedź