Ryszka Piotr 2014-2018

Ryszka Piotr
Nazwisko i imię: Ryszka Piotr
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: I, II, III, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością i wdzięcznością pragnę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem, dzięki któremu po raz czwarty mogę zasiąść w ławach Rady Miejskiej. Zawsze z ogromnym zaangażowaniem pracowałem na rzecz środowiska i dzięki współpracy z wieloma osobami mogłem działać i nadal działam w takich organizacjach jak Dom Polski, którego byłem współtwórcą w odrodzonej działalności i przez wiele lat pełniłem funkcję prezesa Zarządu. Wiele lat i sił poświęciłem na pracę na rzecz najbardziej potrzebujących w Towarzystwie św. Brata Alberta w Bielsku-Białej, pełniąc tam funkcję wiceprezesa Zarządu.

Mając na uwadze potrzebę działania lokalnego środowiska Wapienicy, współtworzyłem Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy, które poszczycić się może: organizacją otwartego biegu pn. Wapienicka 5, organizacją konkursu fotograficznego, olimpiady przedszkolaków, itp. Najważniejsze jest to, że lokalne środowisko - dzięki takim działaniom - bardzo się uaktywniło.

Praca w samorządzie, w moim przekonaniu, to nie zaszczyt lecz służba na rzecz całego miasta, dlatego też nigdy nie składam obietnic bez pokrycia - ja po prostu działam i dotychczas w działaniu tym mogłem być skuteczny.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 33
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
24.08.2018 ws. ochrony właścicieli Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wapieniczanka” przed nadmiernym hałasem dobiegającym z drogi szybkiego ruchu – Monte Casino interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. dzikiego wysypiska śmieci w obrębie stacji kolejowej w Wapienicy interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. ochrony dzieci przed nadmiernymi uciążliwościami związanymi z ruchem na ul. Międzyrzeckiej (nowy odcinek) interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. parkowania samochodów na łuku ulicy Wapienickiej interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. przekazania dróg lub ich części w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg interpelacja
09.03.1900
odpowiedź
19.12.2017 ws. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z widowisk w Teatrze „Banialuka” w Bielsku-Białej interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. przeglądu starodrzewia rosnącego w miejscach publicznych, w tym przy drogach interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
31.10.2017 ws. zalewania przez wody gruntowe budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (Bielsko-Biała, ulica Kaszycka 35) interpelacja
14.11.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. zagospodarowania nadbrzeża rzeki Wapieniczanki interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. oczyszczenia koryta rzeki Wapieniczanki interpelacja
11.09.2017
26.10.2017
odpowiedź
uzupełnienie
29.08.2017 ws. skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże i Komandorska interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s budowy chodnika przy ulicy Jaworzańskiej w Wapienicy interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
25.11.2016 w/s rozważenia dostarczania, przez nocne patrole Straży Miejskiej, ciepłych posiłków bezdomnym na terenie miasta interpelacja
12.12.2016
odpowiedź
25.11.2016 w/s rozważenia możliwości otwarcia w Bielsku-Białej ogrzewalni dla bezdomnych interpelacja
12.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej” interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s skrzyżowania ulicy Zapłocie Duże z ulicą Komandorską interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s oczyszczenia koryta rzeki Wapieniczanki interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.04.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s podjęcia niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia budynku znajdującego się przy ul.Cieszyńskiej (pomiędzy Przedszkolem Nr 42 a przystankiem autobusowym przy ul.Cieszyńskiej) interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
24.11.2015 w/s remontu ulicy Wapienickiej i Antycznej interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
24.11.2015 w/s remontu kładki na rzece Wapieniczanka interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
23.06.2016 w/s lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu ulicy Cieszyńskiej interpelacja
06.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s remontu kładki na rzece Wapieniczanka interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s remontu dróg w Osiedlu Wapienica interpelacja
11.04.2015
odpowiedź
27.01.2015 w/s zniszczonego przystanku autobusowego znajdującego się w Wapienicy na ul. Tadeusza Regera interpelacja
06.02.2015
odpowiedź