Ruśniak Adam 2014-2018

Ruśniak Adam
Nazwisko i imię: Ruśniak Adam
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: V, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta

Ukończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Elektryczny), a także dwoje studiów podyplomowych - na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: Administracja i Zarządzanie) oraz na Politechnice Częstochowskiej. Uczestniczyłem w wielu kursach z zakresu zarządzania i komunikacji interpersonalnej. 
Pracuję w koncernie energetycznym TAURON Dystrybucja S.A.

Jestem związany ze Starym Bielskiem - najstarszą dzielnicą miasta, w której mieszkam i działam już od kilkudziesięciu lat. Zaangażowałem się zarówno w sferze kulturalnej, historycznej a także społecznej. Jestem pomysłodawcą, a obecnie jednym z organizatorów Festiwalu Kabaretowego FERMENTY.

Od 2006r. pozostaję Radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, w obecnej kadencji pracuję w następujących Komisjach:

  1. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska;
  2. Edukacji i Kultury;
  3. Rewizyjnej.
  4. Jestem również członkiem Kapituły IKAR - nagrody Prezydenta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki.

W obecnej kadencji nadal chcę wspierać politykę dynamicznego rozwoju miasta. Za priorytetowe uważam ukończenie przebudowy kluczowego ciągu komunikacyjnego mojej dzielnicy – ulicy Jana III Sobieskiego.  Najbliższe lata, to czas, kiedy będzie można pozyskać duże środki unijne – tą szansę samorząd Bielska-Białej musi wykorzystać, tak, aby można było zrealizować m. in. ważne inwestycje drogowe - przebudowa ulic: Cieszyńska-Międzyrzecka czy Krakowska-Żywiecka. Nadal zamierzam uczestniczyć w dialogu społecznym przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych. Istotne jest także powiększenie zasobów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla rekreacji i uprawiania sportów.

Prywatnie – szczęśliwy ojciec trzech córek. Kolekcjonuję stare pocztówki, fotografie oraz książki poświęcone historii Starego Bielska. Tworzę fotorelacje wydarzeń z życia tej dzielnicy. Pasjonują mnie podróże po Europie. Nie mam jednak wątpliwości, że tym, co sprawia mi najwięcej radości, jest po prostu kontakt z ludźmi i aktywna praca na rzecz różnych środowisk.