Puda Grzegorz 2014-2018

Puda Grzegorz
Nazwisko i imię: Puda Grzegorz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: V, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości

Grzegorz Puda, radny klubu PIS. Pracuję w trzech komisjach: Budżetowej, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Edukacji i Kultury, w której pełnię funkcję Przewodniczącego. Reprezentuję okręg obejmujący Mikuszowice Kr., Leszczyny, Straconkę, Lipnik oraz os. Złote Łany.

Ukończyłem studia wyższe uzyskując tytuł mgr inż.  Interesuję się teatrem, muzyką, także sportem. Moją pasją jest żeglarstwo, lubię górskie wędrówki oraz wszelkie formy aktywnego wypoczynku. Trzymam kciuki za piłkarzy Podbeskidzia. Do RM zostałem wybrany po raz trzeci z rzędu. W ostatnich wyborach samorządowych  uzyskałem najlepszy wynik spośród osób ubiegających się o mandat radnego, co jest powodem do ogromnej satysfakcji, ale i dużym wyzwaniem. Sądzę, że to efekt licznych interwencji, wielu interpelacji, a także spotkań i częstych kontaktów z wyborcami. To zarazem ocena pracy radnego, dla mnie najbardziej cenna. Liczba zgłaszających się osób z różnymi sprawami rośnie i to nie tylko z okręgu, który reprezentuję.

Do priorytetowych należą zadania dot. poprawy układu komunikacyjnego, stosowanie nowoczesnych rozwiązań na miarę XXI w. Żyjemy w czasach, kiedy liczba pojazdów stale wzrasta, natomiast infrastruktura drogowa nie jest do tego przygotowana. Stąd potrzeba większego niż dotychczas zaangażowania środków finadużnsowych na drogowe zadania inwestycyjno-remontowe. Położenie Bielska-Białej, jego funkcja, wielkość oraz ogromny potencjał dodatkowo to uzasadniają. Ważne są zadania związane z przebudową i modernizacją dróg, realizacją obwodnic, a także działania usprawniające ruch tranzytowy. Należy zadbać o budowę i remonty chodników, wzrost liczby zatok autobusowych. Pilne do rozwiązania są kwestie dot. budowy parkingów, zwiększenia ilości miejsc postojowych nie tylko w centrum miasta, również w dzielnicach, gdzie bliskość gór masowo przyciąga zmotoryzowanych turystów, a także na terenie osiedli mieszkaniowych. Należy poprawić jakość wykonywanych prac i stosować lepsze materiały, aby stale nie remontować tych samych odcinków jezdni. Poprawa układu komunikacyjnego to zwiększenie bezpieczeństwa, lepsze przemieszczanie się, to mniej wypadków, kolizji oraz strat finansowych.

Bardzo ważnym zagadnieniem dla bielszczan jest zagospodarowanie Bulwarów Młodości (Straceńskich). To bardzo lubiany i popularny teren o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dodatkową atrakcją jest potok Straconka, przyciągający całe rodziny z dziećmi. Pomimo różnych deklaracji, teren od wielu lat nie może doczekać się zagospodarowania. Wielu mieszkańców pyta kiedy nastąpi rzeczywiste urządzenie bulwarów tym bardziej, że terenów o podobnym stopniu atrakcyjności i możliwości w Bielsku-Białej brakuje. Istnieje uzasadniona potrzeba, aby bulwary zostały jak najszybciej zagospodarowane z korzyścią i pożytkiem dla mieszkańców. Kolejną istotną sprawą jest, aby przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczaniu terenów na określone zadania większą uwagę zwracać na bardziej zrównoważone rozwiązania, dokonywanie rozstrzygnięć przy uwzględnianiu ochrony interesu prawnego, poszanowania prawa własności, a także bardziej wsłuchiwać się w opinie bezpośrednio zainteresowanych. Celem zachowania charakteru i specyfiki dzielnicy należy bardziej respektować wymagania ładu przestrzennego, stylu architektonicznego, historyczną wartość, walory krajobrazowe, a także kierunki polityki przestrzennej. W sposób bardziej restrykcyjny należy przestrzegać wymogów przy wyburzeniach budynków podlegających ochronie, przy niszczeniu drzewostanu, aby bezkarnie nie zniekształcać charakteru zabudowy dzielnicy, nie obniżać ich wartości architektonicznych. Należy podejmować działania, by nie miały miejsca zdarzenia jak nie tak dawno w Cygańskim Lesie gdzie w miejsce zabytkowej willi wprowadzono wielorodzinną zabudowę mieszkaniową (developer), wbrew uwarunkowaniom, celom i kierunkom zagospodarowania przestrzennego.

Inna ważna kwestia dot. komunikacji zbiorowej. Zamknięcie, bądź likwidacja kiosków na przystankach utrudnia zakup biletów autobusowych. Postulowane przeze mnie w interpelacjach zamontowanie w autobusach, lub na przystankach automatów do sprzedaży biletów zostało przyjęte przez mieszkańców z dużym zadowoleniem i na co dzień ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej. Uzasadnione jest również dokonanie analizy w zakresie optymalizacji komunikacji autobusowej poprzez dostosowanie linii autobusowych, częstotliwości kursów itp. do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, lepszego ich wykorzystania i zaspokojenia oczekiwań pasażerów.