Piegzik-Izydorczyk Dorota 2014-2018

Piegzik-Izydorczyk Dorota
Nazwisko i imię: Piegzik-Izydorczyk Dorota
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Platforma Obywatelska

Szanowni Państwo, to dzięki Wam pełniłam i pełnię nadal mandat Radnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Będę dla Państwa pracować w 3 komisjach Rady Miejskiej:

  1. Komisji Edukacji i Kultury,
  2. Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
  3. Komisji Rewizyjnej

Moje założenia na kadencję 2014 - 2018:

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • wspieranie edukacji, wychowania, kultury i sportu,
  • pomoc osobom starszym i samotnym,
  • mądra pomoc Rodzinie,
  • bezpieczne miasto, dobre drogi.

Celem spotkania ze mną w sprawach Państwa nurtujących proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

pozdrawiam,

Dorota Piegzik - Izydorczyk