Nalepa Grażyna 2014-2018

Nalepa Grażyna
Nazwisko i imię: Nalepa Grażyna
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: I, II, III, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Radna Rady Miejskiej w kadencjach od 1990 do 2002 r.; od 2003r do 2014 r. przewodnicząca Rady Osiedla „Złote Łany”.

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Krakowskiej –Wydział Budownictwa Lądowego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Działacz społeczny, działa w różnych stowarzyszeniach i organizacjach. Prezes Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku- Białej, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku- Białej, członek Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku- Białej.

Wiele działa na rzecz mieszkańców Osiedla Złote Łany: budowa nowej ul. Liściastej, budowa łącznika między ulicami Jutrzenki i Tuwima, nowy chodnik wzdłuż ul. Urodzajnej od ul. Siewnej do ul. Tuwima wraz z przedłużeniem wzdłuż ul. Tuwima do przystanku MZK, chodnik i ścieżka rowerowa na przedłużeniu ul. Liściastej do ul. Złotych Kłosów.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 52
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
14.11.2018 ws. oświetlenia przejść dla pieszych interpelacja
14.11.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. poprawy ul. Piaskowej interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. wiaty przystankowej w ciągu ul. Żywieckiej przy ul. Owocowej interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
26.09.2018 ws. przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Krasickiego i Poniatowskiego interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. poprawy ul. Piaskowej interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Krasickiego i Poniatowskiego interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku między rzeką Białą a skrzyżowaniem z ul. Leszczyńską i Straconki interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. ulicy Bolesława Śmiałego interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. projektu obywatelskiego z roku 2017 interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. upamiętnienia miejsca obozu karnego interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. rozbudowy Przedszkola Nr 10 przy ulicy Akademii Umiejętności interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. zabezpieczenia przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 20 interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. kładki dla pieszych nad rzeką Białą interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
23.01.2018 ws. zabezpieczeń drogowych interpelacja
02.02.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. przejść dla pieszych interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
21.11.2017 ws. organizacji ruchu na niektórych ulicach Osiedla „Złote Łany” interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. nawierzchni ulicy Wilczej interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. utrzymania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. modernizacji i remontu dróg Osiedla Młodości interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. naprawy uszkodzonego nabrzeża rzeki Białej w rejonie ul. Ks. Kusia interpelacja
30.06.2017
02.06.2017
odpowiedź
uzupełnienie
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. skrzyżowania ulicy Łagodnej z ulicą Żywiecką interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. ul. Polnej interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowanie ul. Łagodnej i Jutrzenki interpelacja
08.05.2017
06.11.2017
odpowiedź
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s obozu pracy, który znajdował się przy zbiegu ulic ks. Kusia i Przędzalniczej w Bielsku-Białej interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s oświetlenia dróg miejskich interpelacja
13.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wniosek 14.02.2017 odpowiedź 24. 31.01.2017 w/s oświetlenia dróg miejskich interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
29.11.2016 w/s projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s oświetlenia dróg interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s projektu osiedlowego w ramach Budżetu Obywatelskiego interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s remontów dróg na terenie Rad Osiedlowych interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej" interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s upamiętnienia miejsca obozu karnego interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s budowy drogi – przedłużenia ulicy Łagodnej interpelacja
04.07.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s przejazdu kolejowego w Mikuszowicach Krakowskich interpelacja
14.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podwyżek cen ciepła interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s upamiętnienia miejsca obozu pracy interpelacja
06.05.2016
20.01.2017
odpowiedź
uzupełnienie
09.02.2016 w/s przejść dla pieszych interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s rozbudowy Przedszkola nr 10 przy ulicy Akademii Umiejętności interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s ulicy Polnej interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań interpelacja
02.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s parkingu wielopoziomowego interpelacja
07.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s zmiany trasy niektórych kursów autobusów linii nr 8 interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s zmiany trasy niektórych kursów autobusów linii nr 8 interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zabezpieczenia w budżecie miasta na 2016 rok środków na rozbudowę Przedszkola nr 10 (tj.zabudowa istniejącego tarasu budynku) interpelacja
11.05.2015
odpowiedź