Michasiów Dariusz 2014-2018

Michasiów Dariusz
Nazwisko i imię: Michasiów Dariusz
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

Społecznik, księgarz, zapalony podróżnik.

Żonaty, czwórka dzieci.

Przez ostatnie cztery lata przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko.

Sprawą najważniejszą na najbliższe lata dla naszego miasta jest przebudowa ulicy Cieszyńskiej od ronda Hulanka do Wapienicy i ulicy Krakowskiej.

Tematami bardzo ważnymi dla konkretnych dzielnic jest rozbudowa i unowocześnienie sal gimnastycznych oraz boisk piłkarskich dla dzieci i młodzieży, budowa kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych, przynajmniej jeszcze jednego basenu.

Głęboko na sercu leży mi sprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Uważam, że należy w naszym mieście wprowadzić takie rozwiązania, które w sposób istotny wpłyną na bezpieczeństwo pieszych.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 47
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.09.2018 ws. zakazu ruchu wszelkich pojazdów na ulicy Listopadowej interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. progu zwalniającego przy ul. Zapora w Wapienicy interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. możliwości usunięcia progów zwalniających na ulicy Zapłocie Małe interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. przeglądu i naprawy ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Andersa interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. naprawy oświetlenia przy ul. Andersa interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. budowy przystanku autobusowego pomiędzy dworcami PKP i PKS a sklepem Tesco interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. remontowanej ulicy Czołgistów interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 40 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. realizacji napraw i inwestycji na terenie Osiedla Wojska Polskiego interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. rozważenia możliwości zakupu lub wymiany gruntu zlokalizowanego na terenie Przedszkola nr 54, a należącego do SM Strzecha interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
06.04.2018 ws. planowanej zabudowy deweloperskiej działki na styku ulic: Nad Potokiem i Polarnej w Starym Bielsku interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. planów budowy przystanku autobusowego na ulicy Sobieskiego pomiędzy ulicami: św. Stanisława i Zapłocie Duże interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. ponownego uruchomienia stoku narciarskiego „SAHARA” interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Bielsku interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
02.10.2017 w/s stanu prac nad wykonaniem zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
28.09.2017 w/s przywrócenia dzwonów na szkło przy stadionie w Wapienicy interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
28.09.2017 w/s w sprawie uruchomienia PSZOK w Wapienicy interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
20.06.2017 w/s przebudowy drogi serwisowej przy dawnym salonie Toyoty w Starym Bielsku interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 w/s przejęcia w zarząd MZD ulicy Kamieniec Podolski w Starym Bielsku interpelacja
05.06.2017
odpowiedź
21.03.2017 w/s modernizacji ulicy Wita Stwosza interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s zabezpieczenia słupa telefonicznego na ulicy Ciżemki interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s budowy chodnika przy ulicy Jaworzańskiej w Wapienicy interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s przebudowy wlotu ulicy Orkana przy Banku Śląskim interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
29.11.2016 w/s wykonania zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s zakazu ogrzewania mieszkań mułem i flotem interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s upamiętnienia rzezi wołyńskiej interpelacja
07.11.2016
07.11.2016
odpowiedź
odpowiedź
27.09.2016 w/s przebudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 rok (...) interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s ustawienia dodatkowych tzw. „dzwonów na opakowania szklane” interpelacja
12.09.2016
12.09.2016
odpowiedź
uzupełnienie
30.08.2016 w/s naruszonych stosunków wodnych na posesjach przy ulicy Sobieskiego (róg Hutnicza) interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s planowanej budowy masztu telefonii sieci komórkowej PLAY w Starym Bielsku, przy ulicy Zapłocie Duże (skrzyżowanie z ulicą Hutniczą) interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s dalszego finansowania klubu piłkarskiego TS Podbeskidzie interpelacja
13.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s wytycznych dot. układu komunikacyjnego w centrum Starego Bielska w związku z wydawaniem uzgodnień dla obiektu handlowego interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s przebudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s ogrzewania domów węglem i mułem interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
24.11.2015 w/s kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016 interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
29.10.2015 w/s przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości wybudowania parkingu oraz zatoki do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku interpelacja
10.11.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s rozważenia możliwości wywozu śmieci tzw. mokrych co dwa tygodni interpelacja
10.06.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s ustalenia terminu modernizacji boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s budowy chodnika dla pieszych na ulicy Grawerskiej interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s tzw. „dzikich reklam” interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s budowy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Bielsku interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s polowań w Starym Bielsku na wzgórzu „Trzy Lipki" interpelacja
03.04.2015
odpowiedź
23.01.2015 w/s budowy łącznika drogowego od ulicy Andersa do Ronda Hulanka po stronie Osiedla Kopernika interpelacja
09.02.2015
odpowiedź