Matyja Roman 2014-2018

Matyja Roman
Nazwisko i imię: Matyja Roman
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: III, V, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości

Pomysłodawca wprowadzenia w Bielsku-Białej budżetu obywatelskiego. 

Roman Matyja: Jestem radnym po raz trzeci. Przez ten czas poznałem potrzeby naszego miasta. Obecnie przewodniczę Komisji Budżetu - po raz drugi, pracuję w Komisjach: Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Program PRZYJAZNE I NOWOCZESNE MIASTO będę realizował poprzez:

 1.  Należyte finansowanie publicznej oświaty i placówek kultury.
 2. Dalsze finansowanie rozbudowy i rozwoju szpitali Ogólnego i Onkologicznego.
 3.  Nowoczesną komunikację (ekologiczne autobusy) wraz z wprowadzeniem informacji audiowizualnej na przystankach.
 4.  Udoskonalenie układu komunikacyjnego dzięki budowie, rozbudowie i remontom dróg.
 5.  Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę ogólnodostępnych mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem.
 6.  Rozwój turystyki i sportu dzięki inwestycjom na Szyndzielni mimo ograniczeń wynikających z programu Natura 2000 (europejski konkurs projektów).
 7.  Dbałość o przyrodę i urodę naszego miasta - wprowadzanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego.
 9. Ograniczenie wydatków na obiekty instytucji publicznych dzięki: termomodernizacji, ogniwom fotowoltaicznym, zarządzanym przez Internet źródłom ciepła.
 10. Przyjazny urząd (e-urząd) - załatwianie spraw urzędowych przez Internet, bez wychodzenia z domu.
 11. Budżet obywatelski - w nowej edycji powinien zostać zwiększony: po 200 tys. zł na osiedle, a co najmniej 2 mln zł na projekty ogólnomiejskie.
 12. Stały kontakt z mieszkańcami w czasie dyżurów, by skutecznie pomagać w rozwiązywaniu indywidualnych spraw (dyżury we wtorki w godz. 9.00 do 10.00, Plac Ratuszowy 1, I piętro).

W bieżącej kadencji zadbam o:

 • odnowienie szkoły i boiska na os. Karpackim,
 • stworzenie parku rekreacyjnego i nowych placów zabaw na os. Beskidzkim,
 • budowę nowoczesnej szkoły w Kamienicy,
 • stworzenie nowych atrakcji turystycznych na Szyndzielni i Błoniach, aby dzięki turystom rozwijały się Olszówka i Mikuszowice

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 93
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
18.10.2018 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Kalinowej w Olszówce interpelacja
07.11.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Krasickiego i Poniatowskiego interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
25.09.2018 ws. remontu Przedszkola nr 30 w Kamienicy interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
17.09.2018 90 ws. utrzymania porządku na terenie "Zielonego Zakątka" na Osiedlu Beskidzkim interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
17.09.2018 ws. odnowienia elewacji budynku przy ulicy Karpackiej 119 interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Krasickiego i Poniatowskiego interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku między rzeką Białą a skrzyżowaniem z ul. Leszczyńską i Straconki interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. remontu chodnika przy ul. Andersa na osiedlu Karpackim interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 36 na Osiedlu Beskidzkim interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
09.07.2018 ws. remontu przejścia podziemnego pod ulicą Andersa na os. Karpackim interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. sposobu rozpatrywania wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla Bielska-Białej interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. zagospodarowania terenu przed głównym wejściem na Cmentarz Komunalny interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
05.06.2018 ws. rozbudowy Przedszkola nr 30 w Kamienicy interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
05.06.2018 ws. stanu porządku na "Zielonym Zakątku" na Beskidzkim Osiedlu interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego dla Osiedla Beskidzkiego interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. budowy chodnika przy cmentarzu komunalnym w Kamienicy interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
11.05.2018 ws. utworzenia na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej Strefy Kibica podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
10.04.2018 ws. instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
10.04.2018 ws. stanu nawierzchni na przystanku autobusowym MZK na osiedlu Karpackim interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
30.03.2018 ws. zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ulic: Kolista, Kowalska, Niwna interpelacja
12.04.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. bezpieczeństwa w układzie komunikacyjnym na Osiedlu Beskidzkim interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego rozbudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
30.03.2018
26.04.2018
odpowiedż
uzupełnienie
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
23.02.2018 70 ws. zagospodarowania działki nr 2116/1 na Osiedlu Karpackim interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
19.02.2018 ws. rozbudowy Przedszkola nr 30 w Kamienicy interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
05.01.2018 ws. instalacji barierek ochronnych na wiaduktach na ulicy Andersa interpelacja
05.02.2018
odpowiedź
05.12.2017 ws. wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego z 2017 roku interpelacja
02.01.2018
08.01.2018
odpowiedź
uzupełnienie
29.11.2017 ws. regulacji płacowych pracowników samorządowych interpelacja
20.12.2017
odpowiedź
14.11.2017 ws. wprowadzenia do budżetu Miasta na 2018 rok realizacji projektów "Urokliwa Kamienica" i "Radosna Dzielnica" interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
10.11.2017 ws. zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ulic Kolista-Kowalska interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
06.11.2017 ws. dokończenia naprawy nawierzchni ulicy Altanowej interpelacja
04.12.2017
odpowiedź
19.10.2017 ws. zagospodarowania budynku przy ul. Karpackiej 170 interpelacja
10.11.2017
odpowiedź
19.10.2017 ws. remontu przejścia na Osiedlu Beskidzkim z ul. Skoczowskiej na al. Andersa interpelacja
13.11.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. instalacji monitoringu w centrum Kamienicy interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
19.09.2017 ws. wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury i sztuki interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. nawierzchni ulicy Wilczej interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. rozbudowy ulicy Skarpowej interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. przygotowania gminy do nowego roku szkolnego 2017-2018 interpelacja
11.09.2017
odpowiedź
10.07.2017 ws. wykonania nakładki asfaltowej na części ulicy Łuczników interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
10.07.2017 ws. zasad stosowania klimatyzacji w autobusach MZK interpelacja
20.07.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. budowy wiaty przystankowej na ulicy Armii Krajowej interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. stanu budownictwa komunalnego w Bielsku-Białej interpelacja
03.07.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. udostępnienia sprawozdania finansowego za 2016 rok Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. tworzenia planów miejscowych dla terenów o zabudowie jednorodzinnej interpelacja
06.02.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przygotowania przedszkoli do przyjęcia dzieci od września 2017 r. interpelacja
05.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. prowadzonego przez gminę zadania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców naszego miasta interpelacja
09.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
09.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamienicy interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. wpływu programu „Rodzina 500 plus” na wydatki Gminy na Pomoc Społeczną interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s wydatków przeznaczonych na realizację programu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Bielska-Białej interpelacja
07.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przebudowy górnego odcinka al. Armii Krajowej interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s przystąpienia Bielska-Białej do programu „Mieszkanie Plus” interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s prac na realizacją projektów Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.11.2016 w/s wprowadzenia zakazu postoju na ulicy Kolistej interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
18.11.2016 w/s remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 37 na Osiedlu Karpackim interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s przejęcia w zarząd przez MZD drogi gminnej przebiegającej obok kościoła Świętej Małgorzaty w Kamienicy interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
13.10.2016 w/s programu „Mieszkanie Plus” interpelacja
07.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej” interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
14.09.2016 w/s budowy dwóch wiat przystankowych na ulicy Karpackiej interpelacja
10.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 30 w/s wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożonych przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s zawalonego budynku przy ul. Karpackiej interpelacja
04.07.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s stanu realizacji przez gminę Bielsko-Biała programu „500+” interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s rozbudowy ulic Skarpowej i Rucianej interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podwyżek cen ciepła interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
18.04.2016 w/s zmiany sposobu zagospodarowania terenu objętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 interpelacja
25.04.2016
odpowiedź
18.04.2016 w/s gruntownej przebudowy nawierzchni ulicy Pocztowej interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s wynagrodzeń personelu pomocniczego w Szpitalu Miejskim interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s stanu przygotowań miasta do wprowadzenia programu „Rodzina 500+” interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolistej z ul. Kowalską interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
24.11.2015 w/s bezpieczeństwa w bielskich szkołach interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
29.10.2015 w/s instalacji tablic informacyjnych przy inwestycjach wykonywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego interpelacja
13.11.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s udzielenia informacji dotyczącej budowy ul. Grondysa interpelacja
07.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s lokalizacji gabinetów stomatologicznych na terenie szkoły interpelacja
02.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012 r. (Uchwała nr XXII/576/2012 w Bielsku-Białej), która w swej treści zezwala na bliską lokalizację wśród strefy zabudowy (...) interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 127 interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s otwarcia drugiej bramy przy górnym parkingu cmentarza komunalnego w Kamienicy interpelacja interpelacja
07.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s zmiany trasy niektórych kursów autobusów linii nr 8 interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s dojazdu do strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s stanu pracy przy realizacji budżetu obywatelskiego na 2015 rok interpelacja
06.07.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s zmiany trasy niektórych kursów autobusów linii nr 8 interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s rozwoju strefy podstokowej dotyczącej Szyndzielni interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
18.05.2015 w/s zamontowania ławek wzdłuż ciągów komunikacyjnych, tzn. ulicy Andersa i Chłodnej interpelacja
08.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
14.04.2015 w/s opracowania programu remontów dróg lokalnych na terenie Bielska-Białej interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s remontu ul. Kowalskiej interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
10.03.2015 w/s ujęcia remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
17.02.2015 w/s przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 37 na Osiedlu Karpackim interpelacja
26.02.2015
odpowiedź