Markowski Karol 2014-2018

Markowski Karol
Nazwisko i imię: Markowski Karol
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Serdecznie Państwu dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście podczas wyborów samorządowych, oddając na mnie swój głos. Uzyskanie 5-tego wyniku pod względem głosów (1107) w Bielsku-Białej jest dla mnie wielkim zaszczytem, a jednocześnie motywacją i motorem do dalszego działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

W mojej pracy dołożę wszelkich starań, aby zadbać o nasze wspólne sprawy, o rozwój naszych dzielnic i miasta, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Pragnę reprezentować młodych mieszkańców Bielska-Białej, dbając również o potrzeby seniorów naszej społeczności.

W tej kadencji pracuję w nastepujących Komisjach Rady Miejskiej:

  • Komisja Rewizyjna (pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej),
  • Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
  • Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności
  • Mam nadzieję, że będę Państwa godnym przedstawicielem w Radzie Miejskiej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 54
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
19.06.2018 ws. przejścia dla pieszych w rejonie ulic Piekarskiej i Towarowej interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
11.05.2018 ws. niebezpiecznego miejsca dla przechodniów przy Placu Chrobrego w Bielsku-Białej interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. budowy drogi KDZ-1 interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
11.05.2018 ws. utworzenia na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej Strefy Kibica podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
12.04.2018 ws. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego przy ul. Anieli Krzywoń w Bielsku-Białej. interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
12.04.2018 ws. budowy miejsc postojowych na działce miejskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
22.03.2018 ws. wykonania renowacji krzyża, znajdującego się u zbiegu ulic Laurowej i Czereśniowej (Komorowice Krakowskie) interpelacja
23.04.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego rozbudowy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. budowy łącznika drogi łączącej Osiedle Rosta (ul.gen Chłopickiego z ul. Braterską) interpelacja interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. budowy chodnika przy ulicy Cegielnianej interpelacja interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
21.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. przejęcia przez Gminę Bielsko-Biała działki pod drogę publiczną przy ul. Orchidei interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
21.11.2017 ws. usytuowania nowych stacji wypożyczania rowerów miejskich w Bielsku-Białej interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
21.11.2017 ws. budowy chodnika przy ulicy Barkowskiej interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. byłego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ulicy Kazimierza Wielkiego interpelacja
16.10.2017
odpowiedź
16.08.2017 ws. podjęcia przez Gminę Bielsko-Biała zdecydowanych działań wobec zarządcy drogi S-52, celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie tzw. "zakrętu śmierci" interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
16.08.2017 ws. odczuwalnych uciążliwości zapachowych z fiirmy "NEMAK" w dzielnicy Biała Północ interpelacja
11.09.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przygotowania przedszkoli do przyjęcia dzieci od września 2017 r. interpelacja
05.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. wykonania oświetlenia ulicznego przy ulicy Towarowej interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. montażu lamp ulicznych na ulicach: Odrowąża i Romańskiej w Bielsku-Białej interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. wykonania prawoskrętu na skrzyżowaniu ulicy Czerwonej i ulicy Niepodległości interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. remontu ulicy Lawendowej w Bielsku-Białej interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Baczyńskiego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przebudowy górnego odcinka al. Armii Krajowej interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
25.10.2016 w/s niebezpiecznych wycieków wody na jezdnię interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s dodatkowego oznakowania oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Czerwonej interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s wykonania badania pomiaru hałasu wzdłuż drogi S-1 interpelacja
08.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej” interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s remontu chodnika przy Przedszkolu nr 5 na ulicy Montażowej interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s przywrócenia przystanku autobusowego przy ulicy Piastowskiej w kierunku Hulanki interpelacja
14.05.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s oznakowania wiaduktu kolejowego przy ulicy Mazańcowickiej w Komorowicach interpelacja
14.06.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Przechód Dworcowy interpelacja
14.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s ograniczenia prędkości na ul. Stażystów w Bielsku-Białej interpelacja
22.02.2016
10.03.2016
odpwoiedź
uzupełnienie
09.02.2016 w/s przeprowadzenia remontu ul. Gładkiej w Bielsku-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s utworzenia oznakowanego miejsca parkingowego przy ZOZ na ul.Cechowej w Bielsku-Białej interpelacja
23.02.2016
odpowiedź
29.10.2015 w/s budowy parkingu dla odwiedzających cmentarz przy ul. Chłopickiego w Bielsku-Białej oraz oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza interpelacja
09.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s oczyszczenia, odgruzowania koryta potoku Krzywa w Bielsku-Białej interpelacja
07.09.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s remontu boiska szkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s remontu chodnika na moście przy ulicy Mazańcowickiej w Bielsku-Białej interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
20.04.2015 w/s wykonania barierki zabezpieczającej przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej oraz przejścia dla pieszych w tym rejonie interpelacja
11.05.2015
18.05.2015
odpowiedź
uzupełnienie
24.03.2015 w/s poprawy organizacji ruchu ulic Bzowej i Orchidei w Bielsku-Białej interpelacja
07.04.2014
odpowiedź
24.03.2015 w/s montażu dwóch lamp ulicznych na ulicy Chryzantemowej w Bielsku-Białej interpelacja
03.04.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s remontu ulicy Kaczeńców w Bielsku-Białej interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
17.02.2015 w/s zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu pieszym mieszkańcom ulic: Architektów, Przeciętnej, Braterskiej interpelacja
26.02.2015
odpowiedź
27.01.2015 w/s budowy progów zwalniających na ul. Krausa w Bielsku-Białej interpelacja
09.02.2015
odpowiedź
27.01.2015 w/s budowy bezpiecznego podejścia z pętli autobusowej do alei prowadzącej do domów przy ul. Orchiei interpelacja
06.02.2015
odpowiedź