Lisiński Marcin 2014-2018

Lisiński Marcin
Nazwisko i imię: Lisiński Marcin
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Mam 39 lat, posiadam wykształcenie wyższe z zakresu marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem, obecnie jestem uczestnikiem studium doktoranckiego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, gdzie zamierzam uzyskać tytuł doktora zarządzania. Od czternastu lat zdobywam doświadczenie pracując dla Kompanii Piwowarskiej S.A. Jestem ponadto od wielu lat działaczem związkowym, wice przewodniczącym NSZZ Kompanii Piwowarskiej w Tychach, członkiem Rady Reprezentantów Federacji Przemysłu Spożywczego oraz przedstawicielem Europejskiej Rady Zakładowej SabMiller Europe. Tam reprezentuję interesy Polaków zatrudnionych w firmie. Jako rodowity bielszczanin związany jestem z naszym pięknym miastem. Otrzymując od Państwa kredyt zaufania i mandat Radnego Rady Miejskiej w Bielsku- Białej będę godnie i uczciwie reprezentował interesy mieszkańców.
Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał będę pracując dla Państwa w trzech komisjach Rady Miejskiej:

 • Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
 • Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
 • Komisji Edukacji i Kultury.

Moje założenia na kadencję 2014 - 2018:

 • dalsze wspieranie rozwoju szpitali Ogólnego i Onkologicznego,
 • poprawa systemu transportu publicznego- wspieranie inwestycji w ekologiczne autobusy, wprowadzenie kursów nocnych w weekendy, wdrożenie karty miejskiej w komunikacji (biletu elektronicznego), jak również elektronicznego system informacji pasażerskiej,
 • rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście – w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców,
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju lokalnego rynku pracy,
 • stała współpraca z organizacjami pozarządowymi, wspieranie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • wsparcie inicjatyw mieszkańców w tzw. budżecie obywatelskim dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich, praca nad realizacją powiększenia tego budżetu,
 • wspieranie edukacji, wychowania, kultury i sportu,
 • pomoc osobom starszym i samotnym.

Pragnę również działać na rzecz realizacji inicjatyw lokalnych mojego okręgu dotyczących:

 • zagospodarowania terenu na os. Beskidzkim z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji,
 • budowy chodników oraz udogodnień komunikacyjnych wzdłuż ciągów dróg oraz powiększeniem liczy miejsc parkingowych na osiedlach,
 • modernizacji szkoły i boiska - Szkoły Podstawowej nr 37 na os. Karpackim,
 • budowy szkoły w Kamienicy,
 • tworzenia przestrzeni aktywnej na terenach zielonych oraz rozbudowy systemu ścieżek rowerowych również tych górskich.

Czekam na Państwa propozycje oraz uwagi dotyczące rozwoju i życia naszego miasta.

Zapraszam również do biura mieszczącego się w Bielsku- Białej przy ul. Wadowickiej 22 /os. Beskidzkie/ - proszę o wcześniejszy kontakt celem ustalenia terminu spotkania.
 

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 70
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.09.2018 ws. umiejscowienia przedszkoli w budynkach szkół podstawowych interpelacja
10.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. wymiany pieca grzewczego w Przedszkolu nr 30 przy ul. Karpackiej 115 interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. stanu prac związanych z utworzeniem "Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki" interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla seniorów interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. remontu ulicy Konwojowej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. rozszerzenia działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej o kolejny oddział zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 36 interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości właścicieli budynków, w których dokonano wymiany systemu ogrzewania interpelacja
04.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zrealizowania zwycięskiego projektu OBB 36 z roku 2016 dla Osiedla Wojska Polskiego interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. wykonania cyklicznych przeglądów przejść podziemnych pod kątem zachowania odpowiedniej estetyki i czystości interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. rozważenia możliwości rezygnacji z opłaty za zajęcie pasa drogowego dla ulic położonych w ścisłym centrum miasta interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla Seniorów interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. wykonania analizy i skutków finansowych rozszerzenia grupy osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami transportu miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. rozważenia możliwości przejęcia w całości ulicy Goleszowskiej interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. wykonania cyklicznych oprysków terenów rekreacyjnych przewciwdziałającym pojawianiu się kleszczy i komarów interpelacja
04.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. rozważenia możliwości zakupu lub wymiany gruntu zlokalizowanego na terenie Przedszkola nr 54, a należącego do SM Strzecha interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. rozważenia możliwości zakupu lub zamiany działek miejskich na działki dawnego bielskiego browaru znajdującego się przy ul. Browarnej i Cieszyńskiej oraz niezabudowanej działki przy ul. Browarnej interpelacja
02.05.2018
02.07.2018 03.09.2018
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź
20.03.2018 ws. utworzenia trasy turystycznej „Szlakiem Bielskich Bajek” interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. rozważenia możliwości utworzenia przychodni geriatrycznej w Bielsku-Białej interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. stanu realizacji przygotowania wniosku do Wojewody Śląskiego w przedmiocie zamiany działek miejskich na działkę ozn.jako 341/15 położoną przy ul. Dworkowej należącą do Skarbu Państwa interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. funkcjonowania Systemu Powiadomienia Mieszkańców oraz aplikacji Zgłoszenia BB interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
23.01.2018 ws. prośby o rozważenie możliwości uruchomienia kursów autobusowych linii 27 w niedzielę i święta interpelacja
02.02.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. prośby o pomoc w zorganizowaniu I Festiwalu Piosenki Bajkowej w Bielsku-Białej interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
21.11.2017 ws. przebudowy ul.Zwardońskiej na odcinku od ul.E.Orzeszkowej do skrzyżowania z ul.Lotniczą interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. wykonania projektu remontów niecek basenowych w szkołach na terenie naszego miasta interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. wykonania remontu zabytkowego zegara w Gimnazjum nr 22 w Kamienicy interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. wykonania monitoringu na przygotowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego terenu „Zielonego Zakątka”, znajdującego się na Osiedlu Beskidzkim interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. nadania imienia nowopowstającemu rondu przy ulicy Ks.Stojałowskiego śp. Majora Jana Wawrzyczka interpelacja
13.10.2017
14.05.2018
odpowiedź
uzupełnienie
20.06.2017 ws. doposażenia części wschodniej (od ulicy Zwardońskiej) terenu rekreacyjnego w Aleksandrowicach w przenośne toalety interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. wykonania nakładki asfaltowej nawierzchni ulicy Zwardońskiej na odcinku od ulicy E.Orzeszkowej a skrzyżowaniem z ulicą Lotniczą interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. obowiązku zakładania kamizelek odblaskowych podczas każdego wyjścia z przedszkola interpelacja
03.07.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. odpowiedzi na interpelację dot. stanowiska do serwisu dla rowerów przed Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Karbowej interpelacja
06.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. odpowiedzi na interpelację dot. poprawy oświetlenia trasy rowerowej oraz ścieżek pieszych biegnących wokół lotniska interpelacja
06.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. wykonania materiałów informacyjnych dot. "singletracków" oraz stanowiska dla serwisu rowerów na parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Karbowej interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. wykonania przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Gen. Galicy do kompleksu Retail Park interpelacja
08.05.2017
08.05.2017
odpowiedź
uzupełnienie
25.04.2017 ws. wykonania nowej nawierzchni oraz naprawy ciągów pieszych ulicy Drobniewicza interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. poprawy oświetlenia trasy rowerowej oraz ścieżek pieszych biegnących wokół lotniska interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s zaplanowania w budżecie miasta wykonania parkingu na placu mieszczącym się pomiędzy ulicami Dworkową i Stefanii Sempołowskiej interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s wsparcia oraz stworzenia możliwości dalszego rozwoju dla projektu młodzieżowej redakcjiBB interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s utworzenia „Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki” w lokalu należącym do kompleksu Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
20.12.2016 w/s zainstalowania układu klimatyzacji na sali widowiskowej w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz interpelacja
03.01.2017
odpowiedź
25.10.2016 w/s powrotu do organizacji Święta ul. 11-go Listopada interpelacja
07.11.2016
odpowiedź
25.10.2016 w/s poprawy czystości na ul. Cechowej (odcinek pomiędzy ul. 11-go Listopada, a ul. Wałową) w Bielsku-Białej interpelacja
07.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s przeprowadzenia kontroli w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s wykorzystania zdemontowanych tablic reklamowych należących do gminy interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s remontu ławek wypoczynkowych zlokalizowanych na Osiedlu Karpackim w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 37 interpelacja
05.07.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s wzmocnienia udziału miast partnerskich Bielska-Białej we współpracy polegającej na wymianie młodzieży bielskich szkół w dziedzinie edukacji i sportu interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s przygotowania służb miejskich na przyjazd pielgrzymów z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
18.04.2016 20 w/s zmiany sposobu zagospodarowania terenu objętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 interpelacja
25.04.2016
odpowiedź
18.04.2016 w/s gruntownej przebudowy nawierzchni ulicy Pocztowej interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s przekazania informacji na temat statusu wykonania sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s targowiska w Komorowicach interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s wymiany nawierzchni ulic Złotej w Bielsku-Białej interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
23.02.2016
odpowiedź
24.11.2015 w/s powrotu do tradycji organizowania Święta ulicy 11-listopada interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
29.10.2015 w/s przeprowadzenia analizy dot. możliwości wykonania elewacji stadionu miejskiego interpelacja
10.11.2015
odpowiedź
29.10.2015 w/s poprawy bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie wykonania kamery monitoringu miejskiego na nowo wyremontowanym łączniku ul. Wadowickiej i ul. Orzeszkowej w pobliżu sklepów i punktów usługowych tam zlokalizowanych interpelacja
10.11.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej ul.Karpackiej interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s ustalenia i wykonania oświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy Wadowickiej interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s zaplecza socjalnego wyposażonego w toaletę i bieżącą wodę dla kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego ba tzw. pętlach ostatnich przystanków linii autobusowych interpelacja
07.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s remontu ulic Złotej i gen. Andrzeja Galicy interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s wymiany nawierzchni ulicy Wadowickiej interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s powstawania tzw. „dzikich wysypisk” trawy i gałęzi w dzielnicy Wapienica oraz sposobu odbioru trawy i gałęzi przez Zakład Oczyszczania Miasta SITA interpelacja
07.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s wykonania platform dla wózków inwalidzkich na klatce schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy yl. Sterniczej 4 interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s montażu progów zwalniających na ulicy Jedności w Bielsku-Białej interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s ustalenia terminu modernizacji boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s modernizacji boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ulicy Sterniczej 4 w Bielsku-Białej interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s przygotowania trasy rowerowej polegającej na wymianie nawierzchni asfaltowej ul. Łowieckiej, oznaczenia tam ścieżki rowerowej oraz przygotowanie leśnej ścieżki wzdłuż ulicy Dębowiec interpelacja
07.04.2015
odpowiedź