Klimaszewski Jarosław 2014-2018

Klimaszewski Jarosław
Nazwisko i imię: Klimaszewski Jarosław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: V, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Platforma Obywatelska

Szanowni Państwo,

Jestem absolwentem ekonomii na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

To moja trzecia kadencja w samorządzie, w poprzednich kadencjach pełniłem funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej. Zawodowo jestem prezesem zarządu bielskiej firmy "Bezalin" S.A. Jestem żonaty i dochowałem się trójki dzieci.

Moje niezmienne motto samorządowe to: Bielsko-Biała miastem nowoczesnym, otwartym, przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i gości.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 6
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.09.2018 ws. podwyżek wynagrodzeń w służbie zdrowia interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
31.01.2017 w/s wsparcia oraz stworzenia możliwości dalszego rozwoju dla projektu młodzieżowej RedakcjiBB interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
27.09.2016 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych (...) interpelacja
11.09.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego interpelacja
04.01.2016
odpowiedź