Kamiński Przemysław 2014-2018

Kamiński Przemysław
Nazwisko i imię: Kamiński Przemysław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

Mam 31 lat, posiadam wykształcenie wyższe w zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz bankowości i finansów międzynarodowych, ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim oraz w zakresie rachunkowości i controllingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od sześciu lat zdobywam doświadczenie w pracach organów spółek kapitałowych, m.in. branży hotelarsko-gastronomicznej oraz budowlanej, wcześniej pracowałem w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Podczas studiów byłem kontrolerem jakości w przedsiębiorstwie przemysłu samochodowego.

Od 2010 roku jestem radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej. W kadencji 2010-2014 byłem Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.

W kadencji 2014-2018 pragnę zabiegać o realizację zarówno spraw ogólnomiejskich, jak również tych lokalnych – dotyczących Osiedli, w szczególności o:

  • modernizację instalacji do kompostowania odpadów w ZGO S.A. przy ul. Krakowskiej, w celu efektywnej minimalizacji uciążliwości zapachowej, jak również do szerszego dialogu władz miasta z mieszkańcami w tej kwestii
  • rozbudowę Drogi Krajowej nr 52 w Bielsku-Białej  (ul. Krakowska/ ul. Żywiecka),
  • kształtowanie warunków dla zrównoważonej mobilności miejskiej – poprawę systemu transportu publicznego, wdrożenie karty miejskiej w komunikacji (biletu elektronicznego), jak również elektronicznego system informacji pasażerskiej,
  • rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście – w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców,
  • tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.

Ważną kwestię dla mnie stanowi dla mnie także rozwój oraz wzmocnienie finansowania Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej – będącego skutecznym narzędziem odblokowującym energię mieszkańców.

Pragnę działać na rzecz realizacji inicjatyw lokalnych dotyczących:

  • budowy miejskich placów zabaw dla dzieci,
  • modernizacji boisk szkolnych oraz doposażenia infrastruktury placówek oświatowych na naszych Osiedlach,
  • budowy chodników oraz udogodnień komunikacyjnych wzdłuż ciągów dróg,
  • tworzenia przestrzeni aktywnej na terenach zielonych oraz rozbudowy systemu ścieżek rowerowych.