Jazowy Krzysztof 2014-2018

Jazowy Krzysztof
Nazwisko i imię: Jazowy Krzysztof
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Platforma Obywatelska

Urodzony 5 lutego 1983 roku w Bielsku-Białej. Od zawsze związany ze swoim rodzinnym miastem.

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adameckiego w Katowicach oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyłem również studia podyplomowe - Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moja działalność polityczna rozpoczęła się w 2001 r., od czerwca 2005 r. jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP oraz zastępcą Przewodniczącego Zarządu Miasta Bielska-Białej.

Najważniejszą sprawą jest dla mnie udzielanie pomocy ludziom potrzebującym oraz udzielanie się na płaszczyźnie społecznej.

Jestem członkiem Fundacji "Przyjaciele", której celem jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Ze swoją działalnością wychodzę poza standardowe, stacjonarne formy pomocy społecznej.

Pracuję również w trzech komisjach:

  1. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (Wiceprzewodniczący)
  2. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu
  3. Komisja Rewizyjna

Jestem również przewodniczącym Klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP.

W Radzie Miejskiej chcę się zająć sprawami gospodarki, strategii i budżetu miasta oraz kontynuować rozpoczętą działalność na płaszczyźnie społecznej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 8
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. realizacji napraw i inwestycji na terenie Osiedla Wojska Polskiego interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. rozważenia możliwości zakupu lub wymiany gruntu zlokalizowanego na terenie Przedszkola nr 54, a należącego do SM Strzecha interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
21.03.2017 ws. modernizacji ulicy Wita Stwosza interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
25.11.2016 w/s zainstalowania progów zwalniających na odcinku ulicy Agawy 5, Agawy 11, Agawy 17 interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych (...) interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego interpelacja
04.01.2016
odpowiedź