Gruszka Renata 2014-2018

Gruszka Renata
Nazwisko i imię: Gruszka Renata
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

Jestem rodowitą bielszczanką, tutaj dorastałam i pracuję zawodowo (ponad 30 lat) w bielskim handlu. Całe swoje dotychczasowe życie związałam z naszym pięknym miastem gdyż nie znam lepszego miejsca na ziemi, dla siebie i mojej rodziny. Dlatego gdy wyborcy obdarzyli mnie swoim zaufaniem, przed czterema, laty wszystkie swoje siły i życiowe doświadczenie zaangażowałam w działaniu na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

W obecnej kadencji będę te działania kontynuować pracując w trzech komisjach:

  1. Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,
  2. Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz
  3. Rewizyjnej

Praca radnego to praca zespołowa. Jeżeli funkcjonuje się w zespole umiejącym współpracować problemowo, szanującym obowiązujące procedury i zasady demokracji, działającym zgodnie z regułami poszanowania drugiego człowieka i kultury politycznej, kierującym się w działalności samorządowej nie interesem partii czy komitetu wyborczego lecz dobrem mieszkańców to wtedy można zdziałać najwięcej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 6
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.08.2018 ws. remontu ulicy Dunikowskiego interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
02.10.2017 ws. budowy ciągu pieszego w ulicy Barkowskiej interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
27.09.2016 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych (...) interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego interpelacja
04.01.1900
odpowiedź