Gorgoń-Komor Agnieszka 2014-2018

Gorgoń-Komor Agnieszka
Nazwisko i imię: Gorgoń-Komor Agnieszka
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Platforma Obywatelska

Agnieszka Gorgoń-Komor, 44 lata - bielszczanka, związana od młodości z os. Złote Łany, obecnie mieszka w Mikuszowicach Krakowskich. Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog oraz absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie - lekarz medycyny estetycznej. W 2008 r. złożyła egzamin w Ministerstwie Skarbu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jako starszy asystent Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim - jedyna kobieta implantująca stymulatory serca. Obecnie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologii Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. Na co dzień praktykująca prywatnie z zakresu kardiologii i medycyny estetycznej. Zastępca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej IV kadencji, od tej pory aktywnie działa w samorządzie lekarskim, szczególnie jako wykładowca Ośrodka Kształcenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej, a od listopada 2013 r. jako jego koordynator. Autorka pionierskiego projektu pn. ,,Akademia Lekarza Rodzinnego” - podnoszącego kwalifikacje lekarzy rodzinnych z całego powiatu bielskiego, zwłaszcza przez praktyki w ramach oddziałów szpitalnych, izb przyjęć, ostrych dyżurów. Uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych m.in. w Buenos Aires i Rio de Janerio 2011, Barcelona 2014. 
Zamężna z Klaudiuszem Komorem także lekarzem-kardiologiem, córka Kasia studentka stomatologii UJ w Krakowie, pies labrador - Nemo. Nasze hobby-karawaning.

Aktywności:
Współorganizator wielu akcji pn. BIAŁE SOBOTY i BIAŁE NIEDZIELE - akcje profilaktyczne mające na celu rozpoznanie chorób układu krążenia oraz chorób cywilizacyjnych (os. Złote Łany, Mikuszowice Krakowskie). Jako prelegent w Ośrodku Kształcenia BIL- moderator na konferencji dotyczącej „Chorób układu krążenia u kobiet w ciąży”. Współorganizator i wykładowca na Międzynarodowym Beskidzkim Dniu Serca 27 września 2014 r. w BCK z udziałem prof. hab. n med. Andrzeja Bochenka, moderator Klaudiusz Komor, tematyka: „Aktywne starzenie się” - szczególną uwagę zwraca na jakość życia ludzi starszych w związku z wydłużającą się średnia długością życia. Udział w pokazie PIERWSZEJ POMOCY w trakcie II PIKNIKU RODZINNEGO w Mikuszowicach Krakowskich. Autor projektu „Akademia Lekarza Rodzinnego”, w której obecnie bierze udział około  czterdziestu już wyspecjalizowanych lekarzy rodzinnych opiekujących się mieszkańcami Bielska-Białej i okolic. Członkowie Akademii uczestniczą w zajęciach teoretycznych (wykłady w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej) oraz w ramach wolontariatu praktykują w oddziałach i izbach przyjęć BCO i Szpitala Wojewódzkiego oraz szpitala w Cieszynie. Założeniem projektu jest podnoszenie kwalifikacji już wyspecjalizowanych lekarzy rodzinnych, śledzenie losów pacjentów kierowanych do szpitali, współpraca środowiska lekarskiego w opiece nad chorym. Uczestniczka i wykładowca odbywającego się od kilku lat w Bielsku-Białej Kongres Kobiet Podbeskidzia. Prowadząca panele prozdrowotnościowe, gromadzące zawsze największą liczbę słuchaczy.

Program:
Pracę w Radzie Miejskiej traktuję bardzo poważnie jako kredyt zaufania  ofiarowany przez swoich wyborców. Bielsko-Biała jako prężnie rozwijające się miasto napotyka na wiele jeszcze nierozwiązanych problemów. Interesuję mnie te szczególnie związane ze zdrowiem. W strukturach Rady Miejskiej Urzędu Miasta Bielsko-Biała funkcjonuje Komisja Zdrowia, w której widzę miejsce na swoją działalność.

Szczególnie bliskie są mi problemy dotyczące kobiet w ciąży. Na co dzień jako kardiolog dbam o ich zdrowie. Chciałabym się skupić także na ochronie tych kobiet, zwłaszcza w trakcie powrotu do aktywności zawodowej.
W związku ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa już od dłuższego czasu interesują mnie problemy ludzi starszych, często samotnych. Aktywne starzenie się to problem poruszany od kilku lat w Europie. Uczestnicząc w konferencji w Rydze w roku 2013 w trakcie wykładu Jacques van der Vlieta na uwagę zasługuje 11 kroków aktywnego sztarzenia się (prezentacja).
Są mi bliskie problemy mieszkańców okręgu, z którego ubiegam się o mandat radnego szczególnie te związane z przykrym zapachem w okolicy śmietniska w Lipniku, brakiem miejsc parkingowych na Osiedlu Złote Łany, uciążliwością związaną z niedokończona inwestycją budowy drogi S69 - obwodnicy wschodniej (korki na ulicy Żywieckiej).

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 47
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.09.2018 ws. podwyżek wynagrodzeń w służbie zdrowia interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zorganizowania przez gminę Bielsko-Białą „Schroniska dla roślin” interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. utworzenia w Bielsku-Białej „Ogrodu społecznego” interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. wprowadzenia cyklicznego konkursu pod nazwą „Perły Bielskiej Architektury” interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. zagospodarowania terenu w okolicy górnej stacji Kolei Linowej Szyndzielnia interpelacja
02.05.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. utworzenia trasy turystycznej "Szlakiem Bielskich Bajek" interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. rozważenia możliwości utworzenia przychodni geriatrycznej w Bielsku-Białej interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. oznakowania miejsc umieszczenia AED na terenie gminy Bielsko-Biała interpelacja
02.01.2018
12.06.2018
odpowiedź
uzupełnienie
19.12.2017 ws. wdrożenia projektu teleopieki obejmującej kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Bielska-Białej w wieku powyżej 65 lat interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Rolnej w Mikuszowicach Krakowskich interpelacja
01.12.2017
08.01.2018
odpowiedź
uzupełnienie
02.10.2017 ws. poszerzenia pobocza w dzielnicy Lipnik interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. umieszczenia defibrylatora AED w Bielskim Centrum Kultury i oznakowania miejsc, w których już występują w Bielsku-Białej interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. udostępnienia przejścia przez torowisko dla mieszkańców Mikuszowic Krakowskich interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. monitoringu skwerku przy ulicy Żywieckiej 119, 121, 123 w Bielsku-Białej interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. wykonania prac porządkowych i wykoszenia traw i zarośli na poboczach ulicy Kosmicznej w Mikuszowicach Śląskich interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. obowiązku zakładania kamizelek odblaskowych podczas każdego wyjścia z przedszkola interpelacja
03.07.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. dodatkowego odbioru odpadów zielonych interpelacja
03.07.2017
odpowiedź
25.04.2017 ws. modernizacji początkowego odcinka ulicy Rolnej w Mikuszowicach Krakowskich interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. zapewnienia mieszkańcom Mikuszowic Krakowskich, Mikuszowic Śląskich i części Cygańskiego Lasu dostępu do stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
03.04.2017
24.04.2017
odpowiedź
uzupełnienie
28.02.2017 w/s zorganizowania w Urzędzie Miasta funkcji: „Asystent Seniora” i stworzenie „Punktów Pomocy Seniora” interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s remontu ul. Podgórnej, Krzyżowej i Polnej interpelacja
02.01.2017
odpowiedź
29.11.2016 w/s zmian godzin odjazdu linii autobusowej nr 26 w dzielnicy Biała Krakowska oraz zwiększenia liczby kursów (w tym w dni wolne) interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s włączenia się Miasta Bielska-Białej w proces tworzenia Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz zabezpieczenia środków finansowych (...) interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s umożliwienia pasażerom komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsko-Biała zakupu biletów przy użyciu telefonów komórkowych interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s opłaty za czas faktyczny przebywania dzieci w przedszkolu na terenie gminy Bielsko-Biała interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s zmiany tablicy informacyjnej na ul.Krakowskiej interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s dofinansowania Gminy do kupna paliw grzewczych lepszej jakości dla osób, palących mułem lub mułoflotem interpelacja
12.09.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s odpowiedzi na interpelację z dnia 31.05.2016r. dotyczącej wdrożenia profilaktycznego, przesiewowego badania słuchu u dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas pierwszych na terenie gminy Bielsko-Biała interpelacja interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s dopuszczenia do ruchu rowerowego ulicy 11 Listopada i Placu Ratuszowego interpelacja
01.07.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s wdrożenia profilaktycznego, przesiewowego badania słuchu u dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas pierwszych na terenie gminy Bielsko-Biała interpelacja
13.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s aktualnej mapy lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s podjęcia kroków zachęcających rodziców dzieci 6-letnich do wcześniejszego posłania ich do szkoły na terenie gminy Bielsko-Biała interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s przywrócenia miejsca wypoczynku dla mieszkańców Bielska-Białej interpelacja
24.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s przyzakładowych żłobków i przedszkoli dla pracowników szpitali interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s powołania w Bielsku-Białej Rady Działalności Pożytku Publicznego interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s kamizelek odblaskowych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i młodszych klas szkół publicznych na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s miejskiej ewidencji zgłoszeń awarii i usterek interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
24.11.2015 w/s oświetlenia ulicznego w porze letniej i zimowej interpelacja interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
24.11.2015 w/s poprawy jakości rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej interpelacja
04.12.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s liczników czasu trwania świateł interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s podjęcia współpracy między PKP S.A. Nieruchomości, PKP PLK, a Gminą Bielsko-Biała celem uporządkowania terenów zielonych okalających stacje PKP Leszczyny, PKP Mikuszowice oraz terenu wzdłuż torów kolejowych (...) interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s zakupu dwóch automatycznych defibrylatorów AED interpelacja
03.04.2015
odpowiedź
27.01.2015 w/s obaw mieszkańców ul.Kolejowej nr 1-52 dot. opisu obsługi komunikacyjnej w rejonie ul. Kolejowej w mpzp interpelacja
06.02.2015
odpowiedź