Drabek Przemysław 2014-2018

Drabek Przemysław
Nazwisko i imię: Drabek Przemysław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: V, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Zaufanie jakim obdarzyli mnie Państwo w wyborach samorządowych w 2006, 2010 oraz poparcie mojej kandydatury na radnego przez 1543 wyborców oraz 12 477 głosów poparcia mojej osoby jako kandydata na prezydenta miasta Bielska-Białej w roku 2014 jest dla mnie wielkim zaszczytem oraz zobowiązaniem do aktywnej działalności na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. W VI kadencji pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Cieszę się z tego jak rozwija się zaproponowany przeze mnie program „Rodzina +” skierowany do rodzin wielodzietnych. Każdego roku przystępujemy do prac nad Budżetem Obywatelskim, który również jest projektem zgłoszonym przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jestem mocno zaangażowany w prace, których celem jest stworzenie górskich ścieżek rowerowych. Włączyłem się w akcje obrony szkół, a moim kolejnym celem będzie wspieranie działań na rzecz zwiększenia możliwości kształcenia na dobrych kierunkach studiów w Bielsku-Białej i zdecydowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. W Bielsku-Białej się urodziłem i dla niego pracuję. Moim marzeniem jest wykorzystanie wszystkich potencjałów drzemiących w naszym pięknie położonym, otoczonym górami i wspaniałą przyrodą mieście. Dzięki współpracy z mieszkańcami, pełnymi ciekawych pomysłów i energii Bielsko-Białą zmienimy na lepsze.

Dziękując za odwiedzenie tej strony internetowej zapraszam do zapoznania się z moją działalnością w Radzie Miejskiej, a także poza nią. Będę wdzięczny za Państwa propozycje oraz uwagi dotyczące rozwoju i życia Naszego Miasta

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 48
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.08.2018 ws. utworzenia funduszu na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bielsku-Białej interpelacja
04.09.2018
odpowiedź
17.08.2018 ws. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla parkomatów Strefy Płatnego Parkowania interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
31.07.2018 ws. przedstawienia założeń i analizy celowości ekonomicznej wprowadzenia parkomatów w Bielsku-Białej interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
27.06.2018 ws. audytu w TS Podbeskidzie S.A. interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. braku przystąpienia do opracowania w miejsce uchylonego, nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Lipniku interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. właściwego planowania robót drogowych interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. informacji o wysokości wsparcia Spółki TS Podbeskidzie S.A. z budżetu miasta interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. poprawy warunków sanitarnych w miejscach rekreacji interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. masek antysmogowych interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. powołania koordynatora odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój terenów zielonych w Bielsku-Białej interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. włączenia Bielska-Białej w działania związane z organizacją Szczytu Klimatycznego ONZ-COP24 w Katowicach interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
23.01.2018 ws. akcji promocyjnej „Zostaw 1% w Bielsku-Białej” interpelacja
05.02.2018
odpowiedź
23.02.2018 ws. zakupu czujników tlenku węgla interpelacja
05.02.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. Zespołu ds. Wdrażania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
03.11.2017 ws. podjęcia współpracy z miastem Oxford interpelacja
14.11.2017
odpowiedź
31.10.2017 ws. postępowań reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała interpelacja
07.11.2017
30.01.2018
odpowiedź
uzupełnienie
31.10.2017 ws. przystąpienia Bielska-Białej do programu „MALUCH +” interpelacja
14.11.2017
odpowiedź
02.10.2017 ws. skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka w ruchu drogowym interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
25.09.2017 Ws. dostępu do energii elektrycznej w miejscach użyteczności publicznej interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
25.09.2017 ws. przeprowadzenia przeglądu i napraw parku przy ulicy Wyzwolenia interpelacja
04.10.2017
odpowiedź
08.09.2017 ws. poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Sarni Potok interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
18.08.2017 ws. programów zdrowotnych dla mieszkańców Bielska-Białej interpelacja
11.09.2017
odpowiedź
27.06.2017 ws. sprzątania centrum miasta interpelacja
13.07.2017
odpowiedź
27.06.2017 ws. utworzenie strony internetowej prezentującej bielskie murale interpelacja
12.07.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
04.05.2017 dot. remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Karola Krausa interpelacja
31.05.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miejskim na równi ze słyszącą częścia społeczeństwa interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Górskiej interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/sprzystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych centrów wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji Placu Fabrycznego interpelacja
14.03.2017
odpowiedź
28.02.2017 w/s przystąpienia do programu „Senior+” interpelacja
10.03.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej" interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s wprowadzenia programu nauki na nartach dla najmłodszych 10.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s instalacji elektrycznej w parku przy ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej interpelacja
10.10.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s planowanego remontu Bielskiego Centrum Kultury interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s zwrotu archiwów do Bielska-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s wyznaczenia na tymczasową siedzibę TS Podbeskidzie S.A. hotelu Widok Centrum, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Widok 12 interpelacja
08.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s napraw gwarancyjnych związanych z infrastruktura Internetu szerokopasmowego interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s wprowadzenia w MZK interaktywnego rozkładu jazdy 03.04.2015
odpowiedź
17.02.2015 w/s utworzenia internetowego kalendarza wydarzeń interpelacja
26.02.2015
odpowiedź