Bleidowicz Bogna 2014-2018

Bleidowicz Bogna
Nazwisko i imię: Bleidowicz Bogna
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Doceniam i dziękuję za zaufanie, jakim mnie mieszkańcy Bielska-Białej wybierając swoim przedstawicielem w Radzie Miejskiej. W Pełni czuję ciężar odpowiedzialności, jaki na mnie spoczywa i dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań.

Jestem rodowitą bielszczanką. Tu się urodziłam, tu mieszkam i pracuję. Codzienne zmagam się z tymi samymi, co Państwo problemami. Dlatego z całym zaangażowaniem i energią pracować będę na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. Zapraszam do współpracy, do dzielenia się ze mną wszystkimi Państwa problemami, uwagami i spostrzeżeniami. Tylko razem, słuchając potrzeb mieszkańców możemy uczynić naszą Małą Ojczyznę piękniejszą, bardziej przyjazną i w pełni wykorzystać potencjał naszego miasta.

W bieżącej kadencji pracować będę w trzech komisjach: Gospodarki przestrzennej i Ochrony Środowiska, Edukacji i Kultury i Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.

  • Do spraw priorytetowych w mojej działalności należeć będzie:
  • rozbudowa szkoły w Kamienicy
  • rozbudowa ścieżek rowerowych i miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • stworzenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców Osiedla Beskidzkiego i Osiedla Karpackiego
  • ochrona zabytkowego charakteru Olszówki
  • stworzenie w Bielsku-Białej prężnego ośrodka akademickiego
  • rozwój miasta gwarantujący pracę dla jego mieszkańców i chroniący lokalnych przedsiębiorców
  • pełne wykorzystanie potencjału turystycznego naszego miasta


Jestem do Państwa dyspozycji, zapraszam do spotkania.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 22
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.03.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
29.11.2016 w/s Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s objęcia monitoringiem rejonu ulicy Solnej interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej” interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
30.08.2016 w/s sytuacji w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej interpelacja
13.09.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów interpelacja
04.07.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s bielskiej Starówki interpelacja
01.04.2016
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej ul.Karpackiej interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s ustalenia i wykonania oświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy Wadowickiej interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s wykonania platform dla wózków inwalidzkich na klatce schodowej w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4 interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s remontu ulicy Czołgistów i Szerokiej interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
28.04.2015 w/s modernizacji boiska szkolnego ZSO im. Armii Krajowej przy ulicy Sterniczej 4 w Bielsku-Białej interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s remontu ulic Szerokiej i Czołgistów interpelacja
07.04.2015
odpowiedź
27.01.2015 w/s rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej przy ulicy Karpackiej 127 (dzielnica Kamienia) interpelacja
09.02.2015
odpowiedź