Batycki Ryszard 2014-2018

Batycki Ryszard
Nazwisko i imię: Batycki Ryszard
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: IV, V, VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta

Jestem z wykształcenia lekarzem medycyny, specjalistą chirurgiem ortopedą o 44 letnim stażu pracy. Od 1973 r. mieszkam i pracuję w Bielsku-Białej. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
W 1989 r. byłem współtwórcą i pierwszym przewodniczącym odrodzonego samorządu lekarskiego - Beskidzkiej Izby Lekarskiej, której przewodniczyłem do 1997 r. Od II 1998 r. jestem dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego, który początkowo budowałem do 2003 r., którym do chwili obecnej zarządzam. W V kadencji byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W VI kadencji byłem jej przewodniczącym. W obecnej VII kadencji zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Nie jestem i nie uważam się za polityka. To polityka przyszła do mnie. Z racji pełnionych funkcji trudno stać z boku i przyglądać się i nie brać udziału w życiu publicznym. Samorząd lokalny winien spełniać coraz większą rolę w społeczeństwie – stopniowo niektóre zadania centralnie sterowane przez Rząd winny zostać przekazane samorządom, gdyż one lepiej sobie radzą, będąc bliżej lokalnych problemów. Ważną rolę
w bieżącej kadencji będą odgrywać przemiany w sferze zdrowia, które mają poprawić sprawność systemu opieki zdrowotnej. Tu widzę swoją rolę i miejsce w samorządzie aby to co Rząd planuje nie zepsuło w miarę sprawnego systemu opieki zdrowotnej w naszym mieście. Również zmiany w zakresie pomocy społecznej i edukacji będą przedmiotem zmian w bieżącej kadencji.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 14
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.08.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla seniorów interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. remontu ulicy Konwojowej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. rozważenia możliwości rezygnacji z opłaty za zajęcie pasa drogowego dla ulic położonych w ścisłym centrum miasta interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla Seniorów interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. wykonania analizy i skutków finansowych rozszerzenia grupy osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami transportu miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
02.10.2017 ws. nadania imienia nowopowstającemu rondu przy ulicy Ks.Stojałowskiego śp. Majora Jana Wawrzyczka interpelacja
13.10.2017
14.05.2018
odpowiedź
uzupełnienie
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s utworzenia „Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki” w lokalu należącym do kompleksu Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
03.01.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s zainstalowania układu klimatyzacji na sali widowiskowej w Domu Kultury im.Wiktorii Kubisz interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
09.02.2016 w/s koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
29.10.2015 w/s przeprowadzenia analizy dot. możliwości wykonania elewacji stadionu miejskiego interpelacja
10.11.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s podjęcia działań na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej przy ul.Karpackiej interpelacja
06.10.2015
odpowiedź