Balicka Katarzyna 2014-2018

Balicka Katarzyna
Nazwisko i imię: Balicka Katarzyna
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI, VII kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Dziękuję mieszkańcom Bielska-Białej za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem w wyborach samorządowych. Reprezentując Państwa w Radzie Miejskiej będę rzetelnie i odpowiedzialnie wykonywać powierzone mi obowiązki, korzystając z posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia w pracy samorządowej.

Z wykształcenia jestem doktorem nauk prawnych. Posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyłam wyższe stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowałam prawo na Paris Lodron Universität Salzburg w Salzburgu. Prowadzę własną kancelarię radcy prawnego w Bielsku-Białej. Jako wolontariusz od lat organizuję przedsięwzięcia społeczne. Interesuję się zagadnieniami dotyczącymi rozwoju energetyki innowacyjnej i budowania bezpieczeństwa energetycznego.

W bieżącej kadencji będę pracować w Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. Zamierzam nadal popierać działania, prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców Bielska-Białej, jak również rozwoju gospodarczego miasta oraz jego promocji. Chcę wspierać rozwój infrastruktury społecznej, budowę i modernizację placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych. Kluczowe są projekty przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Międzyrzecka i Cieszyńska) oraz rozbudowy DK 52 (ul. Krakowska i Żywiecka). Ważna jest  też systematyczna modernizacja dróg, budowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Istotne są dla mnie także działania zmierzające do stworzenia nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 27
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.09.2018 ws. zabezpieczenia środków finansowych interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. terenów rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Biała Wschód interpelacja
05.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. oznakowania poziomego na ul. Łagodnej interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla seniorów interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. remontu ulicy Konwojowej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej interpelacja
11.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. rozważenia możliwości rezygnacji z opłaty za zajęcie pasa drogowego dla ulic położonych w ścisłym centrum miasta interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. zorganizowania w zabytkowym pawilonie obok kortów tenisowych w parku Włókniarzy centrum informacyjno-integracyjnego dla Seniorów interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu dla spółki Rekord SI Sp. z o.o. o kolejne 20 lat interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. wykonania analizy i skutków finansowych rozszerzenia grupy osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami transportu miejskiego w Bielsku-Białej interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. działki przy ulicy Gen.M.Boruty-Spiechowicza wniosek
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy M.Lermontowa interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. budowy kanalizacji oraz remontu ulicy Taksówkarzy interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. budynków przy ul. Legionów interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. modernizacji Ogródka Jordanowskiego interpelacja
30.04.2018
odpowiedź
02.10.2017 ws. nadania imienia nowopowstającemu rondu przy ulicy Ks.Stojałowskiego śp. Majora Jana Wawrzyczka interpelacja
13.10.2017
17.05.2018
odpowiedź
Uzupełnienie
21.03.2017 ws. budowy kanalizacji oraz remontu ulicy Taksówkarzy interpelacja
04.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 ws. ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 ws. utworzenia "Miejskiego Interaktywnego Muzeum Sportu i Turystyki w lokalu należącym do kompleksu Stadionu Miejskiego interpelacja
03.01.2017
odpowiedź
20.12.2016 ws. zainstalowania układu klimatyzacji sali widowiskowej DK im. Wiktorii Kubisz interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
25.10.2016 ws. oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Broniewskiego i Kierowej interpelacja
07.11.2016
odpowiedź
27.09.2016 ws. koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
09.02.2016 ws. koncepcji Muzeum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
09.02.2016 ws. targowiska w Komorowicach interpelacja
22.02.2016
odpowiedź
29.08.2015 ws. przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości wykonania elewacji Stadionu Miejskiego interpelacja
10.11.2015
odpowiedź
25.08.2015 ws. naprawy nawierzchni placu targowego interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 ws. parkowania bez opłat na Placu Ratuszowym 03.07.2015
odpowiedź
23.06.2015 ws. budowy ekranów akustycznych interpelacja
03.07.2015
odpowiedź