Wolak Adam 2010-2014

Wolak Adam
Nazwisko i imię: Wolak Adam
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja, radny Sejmiku Woj. Śląskiego
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Dyżury: pierwszy i ostatni czwartek miesiąca, godz. 16-17, Biuro Rady Miejskiej

Z Bielskiem związany jestem od roku 1966. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej studiowałem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyłem w 1983 roku obroną pracy magisterskiej. W latach 1984-85 odbyłem, sponsorowany przez UNESCO, staż w Centrum Badań Biologicznych Węgierskiej Akademii Nauk. W 1990 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez następne cztery lata kontynuowałem pracę naukową w Instytucie Fizyki UJ. W roku 1992 podjąłem działalność gospodarczą. W roku 1995 złożyłem wypowiedzenie z pracy w Instytucie Fizyki UJ. Jesienią tego roku poślubiłem Iwonę Jeżowską - wówczas asystentkę w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UJ. W latach 2006-2010 byłem radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. W wyborach samorządowych w roku 2010 zostałem wybrany radnym Rady Miasta Bielsko-Biała.

Za najpilniejsze zadania bieżącej kadencji uważam:

  • zakończenie rozpoczętych inwestycji drogowych,
  • systematyczne zmniejszanie deficytu budżetu miasta,
  • budowę parkingów wokół centrum,
  • rewitalizację centrum miasta wzdłuż ulicy 11 Listopada,
  • budowę przyjaznego mieszkańcom środowiska miejskiego oraz tworzenie i przywracanie mieszkańcom przestrzeni publicznej z zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa,
  • usprawnienie komunikacji miejskiej i uporządkowanie ruchu samochodowego w centrum,
  • modernizację i poszerzenie ulicy Cieszyńskiej w celu usprawnienia dojazdu do pracy i powrotu do domu mieszkańcom Wapienicy, Jaworza, os. Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 1
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.12.2011 interpelacja interpelacja
11.01.2012
odpowiedź