Wojtasik Szczepan 2010-2014

Wojtasik Szczepan
Nazwisko i imię: Wojtasik Szczepan
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja, 4 lata działalności w Radzie Osiedla
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Socjolog po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Żonaty, dwóch synów. Przedsiębiorca, prowadzi firmę rodzinną. Członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, prezes Akcji Katolickiej w Straconce.

Jako radny chcę zaangażować się w:

  • poprawę stanu dróg (nowe inwestycje oraz remont istniejących),
  • komunikacja zbiorowa,
  • rozszerzenie systemu monitoringu,
  • zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach,
  • ochrona środowiska naturalnego

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 2
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
26.11.2013 interpelacja interpelacja
06.12.2013
odpowiedź
24.09.2013 interpelacja interpelacja
07.10.2013
odpowiedź