Wieczorek Leszek 2010-2014

Wieczorek Leszek
Nazwisko i imię: Wieczorek Leszek
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: IV, VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

54 lata, wykształcenie wyższe, przez dwie kadencje przewodniczący Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Żonaty, troje dorosłych dzieci. Od wielu lat związany z Komorowickim Stowarzyszeniem Muzycznym. Kibicuję piłkarskiej drużynie TS Podbeskidzie.

W obecnej kadencji pracuję w: Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz Komisji Rewizyjnej. We wskazanych Komisjach RM pragnę popierać wszelkie inicjatywy mieszkańców, radnych oraz Prezydenta Miasta, które będą miały wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Bielska- Białej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 3
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
26.11.2013 interpelacja interpelacja
10.12.2013
odpowiedź
25.06.2013 interpelacja interpelacja
09.07.2013
odpowiedź
17.05.2011 interpelacja interpelacja
30.05.2011
odpowiedź