Staniszewska Grażyna 2010-2014

Staniszewska Grażyna
Nazwisko i imię: Staniszewska Grażyna
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Grażyny Staniszewskiej
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: -

Jestem rodowitą bielszczanką. Byłam nauczycielką LO dla Pracujących im. Kopernika i kierownikiem Domu Kultury w Wapienicy. Jako członek władz pierwszej najpierw legalnej, potem podziemnej "Solidarności" była internowana i wielokrotnie aresztowana w latach 80. Kierowałam podziemnymi strukturami "S" na Podbeskidziu i jako członek władz krajowych "S" uczestniczyłam w obradach Okrągłego Stołu. W 1989 r. zostałam posłem na Sejm, w roku 2000 - senatorem i w końcu Posłem do Parlamentu Europejskiego. 
Przez cały ten czas pracowałam na rzecz naszego regionu, miasta i jego mieszkańców. Angażowałam się w zmiany gospodarcze, ułatwiając i przyspieszając podejmowanie decyzji, przyciągając dodatkowe pieniądze i możliwości dla regionu i przedsiębiorstw. Wspierałam samorządy Podbeskidzia organizaując dla nich wizyty studyjne na temat ciekawych rozwiązań dla mieszkańców w Polsce i Europie. Doprowadziłam do podpisania umowy miast bliźniaczych między Bielskiem a Grand Rapids (USA) i węgierskim miastem Szolnok oraz między Regionem Beskidy i Regionem Południowo-Zachodniego Balatonu.
Do końca broniłam samodzielności województwa bielskiego. Pomagałam w utworzeniu Akademii Techniczno-Humianistycznej i nowych kierunków kształcenia (ATH, Kolegium Nauczycielskie), angażowałam się w utworzenie funduszu stypendialnego (Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza). Zorganizowałam pierwszy Festiwal Nauki na Podbeskidziu, a w ramach stworzonego przeze mnie ogólnopolskiego programu komputeryzacji szkół "Interkl@sa", doprowadziłam do wyposażenia pierwszych w Polsce pracowni komputerowych, Lokalnych Akademii Informatycznych i punktów informacji europejskiej przy bielskich szkołach i na ATH.
Podczas pracy w Parlamencie Europejskim nad zasadami wspierania rozwoju pilnowałam zasad maksymalnej decentralizacji funduszy i korzystnych reguł dla małych regionów i miast.
Od 2 lat organizuję konkurs na Zielony Zakatek w Bielsku-Białej (www.zielonebielsko.pl), a od 15 - Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe (wraz z Beskidzkim Towarzystwem Cyklistów - www.btcbb.pl). Zainicjowałam też budowę Wiślanej Trasy Rowerowej.
W 2009 r. założyłam Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia (www.przyjacielebb.bielsko.pl), aby skupić rozsianych po Polsce i świecie mieszkańców naszego miasta i regionu. Rozpoczęliśmy m.in. realizację programu "Bielsko-Biała - Bajkowe Miasto", odwołującego się do tradycji bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Przygotowujemy międzynarodowy festiwal filmów dla dzieci i wznawiamy wydanie Kalendarza Beskidzkiego.

Chcę większego otwarcia władz miasta na mieszkańców, ich pomysły i partnerskiej współpracy z organizacjami społecznymi. Jestem zwolennikiem nadania mieszkańcom prawa do inicjatywy uchwałodawczej, większych kompetencji rad osiedli i znacznego zwiększenia środków do ich dyspozycji na najpilniejsze potrzeby mieszkańców (0,5% budżetu miasta rocznie).
Będę dążyła do utworzenia na każdym osiedlu - zielonego centrum rekreacyjnego i bulwarów spacerowo-rowerowych nad Białką i innymi rzekami oraz stworzenia planów zagospodarowania przestrzennego z poszanowaniem dziedzictwa miasta i udziałem mieszkańców.
Zależy mi na utworzeniu formalnego subregionu na południu województwa, swoistej Metropolii Beskidzkiej ze stolicą w Bielsku-Białej, która będzie przeciwwagą i uzupełnieniem dla tworzącej się metropolii górnośląskiej. Zyskamy w ten sposób skuteczne koło zamachowe rozwoju w wielu dziedzinach , a szczególnie w turystyce i przyciągniemy dodatkowe środki europejskie

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 49
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.11.2014 interpelacja interpelacja
28.11.2014
odpowiedź
13.11.2014 interpelacja interpelacja
24.11.2014
odpowiedź
13.11.2014 interpelacja interpelacja
27.11.2014
odpowiedź
21.10.2014 interpelacja interpelacja
04.11.2014
odpowiedź
30.09.2014 interpelacja interpelacja
13.10.2014
odpowiedź
24.06.2014 interpelacja interpelacja
07.07.2014
odpowiedź
27.05.2014 interpelacja interpelacja
06.06.2014
odpowiedź
29.04.2014 interpelacja interpelacja
13.05.2014
odpowiedź
25.03.2014 interpelacja interpelacja
08.04.2014
odpowiedź
25.03.2014 40 interpelacja interpelacja
08.04.2014
odpowiedź
25.02.2014 interpelacja interpelacja
05.03.2014
odpowiedź
04.02.2014 interpelacja interpelacja
13.02.2014
odpowiedź
20.12.2013 interpelacja interpelacja
03.01.2014
odpowiedź
26.11.2013 interpelacja interpelacja
02.12.2013
odpowiedź
26.11.2013 interpelacja interpelacja
12.12.2013
odpowiedź
26.11.2013 interpelacja interpelacja
10.12.2013
odpowiedź
29.10.2013 interpelacja interpelacja
14.11.2013
odpowiedź
29.10.2013 interpelacja interpelacja
08.11.2013
odpowiedź
27.08.2013 interpelacja interpelacja
06.09.2013
06.09.2013
odpowiedź
uzupełnienie
27.08.2013 interpelacja interpelacja
06.09.2013
odpowiedź
27.08.2013 interpelacja interpelacja
10.09.2013
odpowiedź
25.06.2013 interpelacja interpelacja
09.07.2013
odpowiedź
25.06.2013 interpelacja interpelacja
09.07.2013
odpowiedź
25.06.2013 interpelacja interpelacja
10.07.2013
odpowiedź
25.06.2013 interpelacja interpelacja
05.07.2013
odpowiedź
28.05.2013 interpelacja interpelacja
12.06.2013
odpowiedź
26.03.2013 interpelacja interpelacja
09.04.2013
odpowiedź
29.01.2013 interpelacja interpelacja
08.02.2013
odpowiedź
29.01.2013 interpelacja interpelacja
11.02.2013
odpowiedź
29.01.2013 20 interpelacja interpelacja
13.02.2013
odpowiedź
27.11.2012 interpelacja interpelacja
11.12.2012
odpowiedź
25.09.2012 interpelacja interpelacja
09.10.2012
odpowiedź
26.06.2012 interpelacja interpelacja
13.07.2012
odpowiedź
26.06.2012 interpelacja interpelacja
10.07.2012
odpowiedź
29.05.2012 interpelacja interpelacja
11.06.2012
22.06.2012
odpowiedź
odpowiedź
27.03.2012 interpelacja interpelacja
04.04.2012
odpowiedź
28.12.2011 interpelacja interpelacja
11.01.2012
odpowiedź
22.11.2011 interpelacja interpelacja
07.12.2011
odpowiedź
25.10.2011 interpelacja interpelacja
07.11.2011
odpowiedź
27.09.2011 interpelacja interpelacja
11.10.2011
odpowiedź
27.09.2011 interpelacja interpelacja
05.10.2011
odpowiedź
27.09.2011 interpelacja interpelacja
10.10.2011
odpowiedź
17.05.2011 interpelacja interpelacja
30.05.2011
odpowiedź
17.05.2011 interpelacja interpelacja
30.05.2011
odpowiedź
12.04.2011 interpelacja interpelacja
26.04.2011
odpowiedź
01.02.2011 interpelacja interpelacja
09.02.2011
odpowiedź
28.12.2010 interpelacja interpelacja
05.01.2011
odpowiedź
28.12.2010 interpelacja interpelacja
04.01.2011
odpowiedź
28.12.2010 interpelacja interpelacja
07.01.2010
odpowiedź