Puda Grzegorz 2010-2014

Puda Grzegorz
Nazwisko i imię: Puda Grzegorz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: V, VI kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości

Grzegorz Puda, radny klubu PIS. Pracuję w trzech komisjach: Edukacji i Kultury, w której pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego, Rewizyjnej oraz Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Reprezentuję okręg obejmujący Mikuszowice Kr., Leszczyny, Straconkę, Lipnik oraz os. Złote Łany. Ukończyłem studia wyższe uzyskując tytuł mgr inż. Jestem Członkiem Zarządu PIS w Bielsku-Białej. Interesuję się teatrem, muzyką, także sportem. Moją pasją jest żeglarstwo, lubię górskie wędrówki oraz wszelkie formy aktywnego wypoczynku. Trzymam kciuki za piłkarzy Podbeskidzia i wierzę w ich historyczny awans do ekstraklasy. Do RM zostałem wybrany po raz drugi z rzędu. W 2010r. uzyskałem trzeci wynik spośród osób ubiegających się o mandat radnego, co jest powodem do ogromnej satysfakcji, ale i dużym wyzwaniem. Sądzę, że to efekt licznych interwencji, wielu interpelacji, a także spotkań i częstych kontaktów z wyborcami. To zarazem ocena pracy radnego, dla mnie najbardziej cenna. Liczba zgłaszających się osób z różnymi sprawami rośnie i to nie tylko z okręgu, który reprezentuję.

Do priorytetowych należą zadania dot. poprawy układu komunikacyjnego, stosowanie nowoczesnych rozwiązań na miarę XXI w. Żyjemy w czasach, kiedy liczba pojazdów stale wzrasta, natomiast infrastruktura drogowa nie jest do tego przygotowana. Stąd potrzeba większego niż dotychczas zaangażowania środków finansowych na drogowe zadania inwestycyjno-remontowe. Położenie Bielska-Białej, jego funkcja, wielkość oraz ogromny potencjał dodatkowo to uzasadniają. Ważne są zadania związane z przebudową i modernizacją dróg, realizacją obwodnic, a także działania usprawniające ruch tranzytowy. Należy zadbać o budowę i remonty chodników, wzrost liczby zatok autobusowych. Pilne do rozwiązania są kwestie dot. budowy parkingów, zwiększenia ilości miejsc postojowych nie tylko w centrum miasta, również w dzielnicach, gdzie bliskość gór masowo przyciąga zmotoryzowanych turystów, a także na terenie osiedli mieszkaniowych.
Należy poprawić jakość wykonywanych prac i stosować lepsze materiały, aby stale nie remontować tych samych odcinków jezdni. Poprawa układu komunikacyjnego to zwiększenie bezpieczeństwa, lepsze przemieszczanie się, to mniej wypadków, kolizji oraz strat finansowych. 

Bardzo ważnym zagadnieniem dla bielszczan jest zagospodarowanie Bulwarów Młodości (Straceńskich). To bardzo lubiany i popularny teren o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Dodatkową atrakcją jest potok Straconka, przyciągający całe rodziny z dziećmi. Pomimo różnych deklaracji, teren od wielu lat nie może doczekać się zagospodarowania, choć nigdy nie podano pełnych okoliczności tego stanu rzeczy. Wielu mieszkańców pyta kiedy nastąpi rzeczywiste urządzenie bulwarów tym bardziej, że terenów o podobnym stopniu atrakcyjności i możliwości w Bielsku-Białej brakuje. Istnieje uzasadniona potrzeba, aby bulwary zostały jak najszybciej zagospodarowane z korzyścią i pożytkiem dla mieszkańców. 

Kolejną istotną sprawą jest, aby przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczaniu terenów na określone zadania większą uwagę zwracać na bardziej zrównoważone rozwiązania, dokonywanie rozstrzygnięć przy uwzględnianiu ochrony interesu prawnego, poszanowania prawa własności, a także bardziej wsłuchiwać się w opinie bezpośrednio zainteresowanych. Celem zachowania charakteru i specyfiki dzielnicy należy bardziej respektować wymagania ładu przestrzennego, stylu architektonicznego, historyczną wartość, walory krajobrazowe, a także kierunki polityki przestrzennej. W sposób bardziej restrykcyjny należy przestrzegać wymogów przy wyburzeniach budynków podlegających ochronie, przy niszczeniu drzewostanu, aby bezkarnie nie zniekształcać charakteru zabudowy dzielnicy, nie obniżać ich wartości architektonicznych. Należy podejmować działania, by nie miały miejsca zdarzenia jak ostatnio w Cygańskim Lesie gdzie w miejsce zabytkowej willi wprowadzono wielorodzinną zabudowę mieszkaniową (developer), wbrew uwarunkowaniom, celom i kierunkom zagospodarowania przestrzennego.

Inna ważna kwestia dot. komunikacji zbiorowej. Zamknięcie, bądź likwidacja kiosków na przystankach utrudnia zakup biletów autobusowych. Postulowane przeze mnie w interpelacjach zamontowanie w autobusach, lub na przystankach automatów do sprzedaży biletów nie znalazło akceptacji, chociaż w wielu miastach takie rozwiązania z powodzeniem są stosowane. Mieszkańcy Bielska-Białej zasługują na wdrożenie takiej formy sprzedaży biletów, bo to ułatwi życie pasażerom, rozwiąże także inne problemy. Uzasadnione jest również dokonanie analizy w zakresie optymalizacji komunikacji autobusowej poprzez dostosowanie linii autobusowych, częstotliwości kursów itp. do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, lepszego ich wykorzystania i zaspokojenia oczekiwań pasażerów.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 56
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.11.2014 interpelacja interpelacja
26.11.2014
odpowiedź
21.10.2014 interpelacja interpelacja
04.11.2014
odpowiedź
21.10.2014 interpelacja interpelacja
03.11.2014
odpowiedź
21.10.2014 interpelacja interpelacja
03.11.2014
odpowiedź
30.09.2014 interpelacja interpelacja
13.10.2014
odpowiedź
26.08.2014 interpelacja interpelacja
09.10.2014
odpowiedź
26.08.2014 interpelacja interpelacja
08.09.2014
odpowiedź
27.05.2014 interpelacja interpelacja
05.06.2014
odpowiedź
25.03.2014 interpelacja interpelacja
07.04.2014
odpowiedź
25.03.2014 interpelacja interpelacja
07.04.2014
odpowiedź
25.02.2014 interpelacja interpelacja
10.03.2014
odpowiedź
04.02.2014 interpelacja interpelacja
13.02.2014
odpowiedź
04.02.2014 interpelacja interpelacja
18.02.2014
odpowiedź
04.02.2014 interpelacja interpelacja
18.02.2014
odpowiedź
20.12.2013 interpelacja interpelacja
03.01.2014
odpowiedź
20.12.2013 interpelacja interpelacja
03.01.2014
odpowiedź
20.12.2013 interpelacja interpelacja
27.12.2013
odpowiedź
20.12.2013 interpelacja interpelacja
03.01.2014
odpowiedź
26.11.2013 interpelacja interpelacja
05.12.2013
odpowiedź
29.10.2013 interpelacja
13.11.2013
odpowiedź
24.09.2013 interpelacja interpelacja
07.10.2013
odpowiedź
24.09.2013 interpelacja interpelacja
08.10.2013
odpowiedź
27.08.2013 interpelacja interpelacja
10.09.2013
odpowiedź
25.06.2013 interpelacja interpelacja
09.07.2013
odpowiedź
28.05.2013 interpelacja interpelacja
07.06.2013
odpowiedź
28.05.2013 interpelacja interpelacja
11.06.2013
odpowiedź
23.04.2013 interpelacja interpelacja
07.05.2013
odpowiedź
23.04.2013 interpelacja interpelacja
07.05.2013
odpowiedź
23.04.2013 interpelacja interpelacja
02.05.2013
odpowiedź
26.03.2013 interpelacja interpelacja
09.04.2013
odpowiedź
26.03.2013 interpelacja interpelacja
08.04.2013
odpowiedź
13.03.2013 interpelacja interpelacja
28.03.2013
odpowiedź
26.02.2013 interpelacja interpelacja
12.03.2013
odpowiedź
26.02.2013 interpelacja interpelacja
12.03.2013
odpowiedź
29.01.2013 wniosek interpelacja
11.02.2013
odpowiedź
29.01.2018 interpelacja interpelacja
12.02.2013
odpowiedź
29.01.2013 20 interpelacja interpelacja
07.02.2013
odpowiedź
29.01.2013 interpelacja interpelacja
12.02.2013
odpowiedź
20.12.2012 interpelacja interpelacja
03.01.2013
10.01.2013
odpowiedź
odpowiedź
20.12.2012 interpelacja interpelacja
27.12.2012
odpowiedź
20.12.2012 interpelacja interpelacja
03.01.2013
odpowiedź
20.12.2012 wniosek interpelacja
03.01.2013
odpowiedź
27.11.2012 interpelacja interpelacja
11.12.2012
odpowiedź
27.11.2012 interpelacja interpelacja
11.12.2012
odpowiedź
27.11.2012 interpelacja interpelacja
11.12.2012
odpowiedź
23.10.2012 interpelacja interpelacja
06.11.2012
odpowiedź
25.09.2012 interpelacja interpelacja
09.10.2012
odpowiedź
26.06.2012 interpelacja interpelacja
10.07.2012
odpowiedź
29.05.2012 interpelacja interpelacja
11.06.2012
22.06.2012
odpowiedź
odpowiedź
28.02.2012 wniosek interpelacja
28.02.2012 interpelacja interpelacja
13.03.2012
odpowiedź
30.08.2011 interpelacja interpelacja
14.09.2011
odpowiedź
12.04.2011 interpelacja interpelacja
26.04.2011
odpowiedź
12.04.2011 interpelacja interpelacja
22.04.2011
odpowiedź
08.03.2011 interpelacja interpelacja
22.03.2011
odpowiedź
08.03.2011 interpelacja interpelacja
21.03.2011
odpowiedź