Nikiel Franciszek 2010-2014

Nikiel Franciszek
Nazwisko i imię: Nikiel Franciszek
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: I, II, III, IV, V, VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta

Radny o sporym doświadczeniu samorządowym. Pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa. Był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i członkiem Zarządu Miasta. Zamierza swoją pracą i działalnością w Radzie Miejskiej popierać dalszy rozwój miasta i poszczególnych jego osiedli, przede wszystkim w zakresie zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa i tworzenia nowych miejsc pracy przy zachowaniu środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych.
Uważa, że najważniejszym podmiotem miasta są jego mieszkańcy i należy im zapewnić godziwe warunki życia, ochrony zdrowia, edukacji, kultury fizycznej, rekreacji, kultury i sztuki, opieki społecznej oraz usług komunalnych w ramach kompetencji i uprawnień samorządu. Franciszek Nikiel dostatecznie poznał trudne warunki życia, a nieraz biedę mieszkańców przewodnicząc w okresie 9 lat Komisji Mieszkalnictwa Rady Miejskiej

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 2
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
25.02.2014 interpelacja interpelacja
11.03.2013
odpowiedź
28.09.2012 interpelacja interpelacja
04.09.2012
odpowiedź