Krywult Marek 2010-2014

Krywult Marek
Nazwisko i imię: Krywult Marek
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: V, VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Dyżury: pełni dyżur w I i III czwartek każdego miesiąca od godz. 19.00 w siedzibie Rady Osiedla "Lipnik"- Dom Kultury, ul. Podgórna 29.

Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na moją osobę i na listę Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta. Postaram się nie zawieść zaufania. Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Starszy syn żonaty, a młodszy jest studentem Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zawodowo od samego początku pracy jestem związany z Polskimi Kolejami Państwowymi. W wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa obecnie zatrudniony jestem w "Przewozy Regionalne" Spółka z o.o.

Działalność samorządową rozpocząłem w Radzie Osiedla "Lipnik" przed 15 laty, gdzie byłem przewodniczącym przez dwie kadencje.

Mój program jest niezmienny od 15 lat:

  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
  • Modernizacja dróg
  • Komunikacja zbiorowa
  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka odpadami
  • Pomoc mieszkańcom
  • To udało się realizować z Radą Osiedla w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Postaram się realizować ten program w obecnej kadencji Rady.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 6
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
24.09.2013 wniosek interpelacja
07.10.2013
odpowiedź
27.08.2013 interpelacja interpelacja
05.09.2013
odpowiedź
25.09.2012 wniosek interpelacja
04.10.2012
odpowiedź
25.09.2012 wniosek interpelacja
09.10.2012
odpowiedź
12.04.2011 wniosek interpelacja
27.04.2011
odpowiedź
12.04.2011 wniosek interpelacja
26.04.2011
odpowiedź