Kruczek Antoni 2010-2014

Kruczek Antoni
Nazwisko i imię: Kruczek Antoni
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Dyżury: W Radzie Osiedla Karpackie - pierwsza środa miesiąca, w godz. 17:00 - 18:00. W Urzędzie Miejskim pok. 42 - drugi poniedziałek miesiąca po telefonicznym uzgodnieniu, w godz. 14:00 - 15:00.

Od 40 lat jestem działaczem społecznym , w tym 9 lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla Karpackiego.

W samorządzie chciałbym zająć się sprawami:

  • poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozszerzenie monitoringu, zwiększenie patroli Policji i Straży Miejskiej w dzielnicach i osiedlach poza centrum,
  • profilaktyką i promocją zdrowia, pomocą społeczną przez zwiększenie oferty możliwości pomocy dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji.
  • rozbudową i modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej,
  • wytyczeniem nowych ścieżek rowerowych, traktów spacerowych w celu zwiększenia możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 9
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
26.08.2014 interpelacja interpelacja
05.09.2014
odpowiedź
26.08.2014 interpelacja interpelacja
01.09.2014
odpowiedź
24.09.2013 wniosek interpelacja
04.10.2013
odpowiedź
27.08.2013 interpelacja interpelacja
06.09.2013
odpowiedź
26.02.2013 wniosek interpelacja
11.03.2013
odpowiedź
20.12.2012 wniosek interpelacja
31.12.2012
odpowiedź
26.06.2012 interpelacja interpelacja
06.07.2012
odpowiedź
27.09.2011 wniosek interpelacja
06.10.2011
odpowiedź
29.04.2011 wniosek interpelacja
31.05.2011
odpowiedź