Kochowski Piotr 2010-2014

Kochowski Piotr
Nazwisko i imię: Kochowski Piotr
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta

Z Klubem LKS "Zapora" Wapienica jestem związany od 1974 r. i przez 35 lat byłem piłkarzem, od 1982 r. również działaczem i trenerem druzyny seniorów. Jestem jednym z budowniczych boiska piłkarskiego i zaplecza. Przez 28 lat byłem wychowawcą i nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 i 32. Przez 4 lata byłem członkiem Rady Osiedla. Współpracując z MOPS-em byłem jednym z organizatorów wielu akcji społecznych. Moim celem w tej kadencji jest zadbanie o przyszłość naszych dzieci. Zakończenie inwestycji już rozpoczętych i szukanie następnych, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju.