Klimaszewski Jarosław 2010-2014

Klimaszewski Jarosław
Nazwisko i imię: Klimaszewski Jarosław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: V, VI kadencja
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Platforma Obywatelska

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (psychologia) oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (zarządzanie i marketing). Żonaty, troje dzieci. Prezes Zarządu Bezalin S.A. w Bielsku-Białej. Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej RP w Bielsku-Białej - Śródmieście. Honorowy Członek Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Motto: Bielsko-Biała miastem nowoczesnym, przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 1
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
25.09.2012 interpelacja interpelacja
09.10.2012
23.10.2012 07.11.2012
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź