Kamiński Przemysław 2010-2014

Kamiński Przemysław
Nazwisko i imię: Kamiński Przemysław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja (2010-2014)
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

Lat 30, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (bankowość i finanse) oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (zarządzanie i marketing). Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes Zarządu spółki branży deweloperskiej. Członek Zarządu Powiatu oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Koła Bielsko-Biała Wschód Platformy Obywatelskiej RP w Bielsku-Białej. W Radzie Miejskiej chce zająć się zagadnieniami związanymi z rozwojem gospodarczym miasta oraz gospodarką przestrzenną i bezpieczeństwem.