Jazowy Krzysztof 2010-2014

Jazowy Krzysztof
Nazwisko i imię: Jazowy Krzysztof
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja (2010-2014)
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Platforma Obywatelska

Krzysztof Jazowy - lat 30. Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Bankowość i Finanse) oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Zarządzanie i Marketing). Ukończyłem podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem Dyrektorem ds. Finansów w Bezalin S.A. w Bielsku-Białej. W Radzie Miejskiej chcę się zająć sprawami gospodarki, strategii i budżetu miasta. Prywatnie jestem pasjonatem rynku kapitałowego.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 1
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
24.04.2012 interpelacja interpelacja
08.05.2012
odpowiedź