Gruszka Renata 2010-2014

Gruszka Renata
Nazwisko i imię: Gruszka Renata
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: VI kadencja (2010-2014)
Komitet wyborczy: KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

Mam 46 lat, jestem mężatką z dwójką dorosłych dzieci. Całe moje życie jest związane z miastem Bielsko-Biała. Tutaj się urodziłam, wychowałam a moje życie zawodowe już od 27 lat jest związane z bielskim handlem. Jako radna tego miasta chciałabym przyczynić się do poprawy warunków życia oraz bezpieczeństwa jego mieszkańców i w miarę możliwości, jakie da mi to stanowisko, mieć wpływ na podejmowane decyzje z tym związane.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 3
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
24.04.2012 interpelacja interpelacja
08.05.2012
odpowiedź
24.04.2012 interpelacja interpelacja
07.05.2012
odpowiedź
28.06.2011 interpelacja interpelacja
05.08.2011
odpowiedź