Dzida Jan 2010-2014

Dzida Jan
Nazwisko i imię: Dzida Jan
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta

Magister filologii polskiej. W szkolnictwie pracował 42 lata od 1966 - 2008 r. Od 1975 - 2008 r. pełnił funkcję dyrektora, najpierw Centrum Kształcenia Ustawicznego, następnie ZSZ nr 4, a od 1997 r. Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 24. Od 2008-2010 dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. W kierowanych zespołach szkół uruchamiał nowe typy szkoły i nowe zawody, m.in. energoelektronikę, mechatronikę i informatykę. Społecznie zaangażowany, obecnie wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Od 1.12.2010 r. na emeryturze.

Program:

  • Poparcie dla programu zmian realizowanych przez Prezydenta Miasta,
  • Reagowanie na bieżące trudności i problemy mieszkańców Bielska-Białej,
  • Wspieranie szkół zawodowych w przygotowaniach do reformy po 2012 r.,
  • Poparcie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym mieście - uruchamianie nowych zawodów zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • Poparcie dla programu termomodernizacji szkół oraz wymiany okien, szczególnie w I LO im. M. Kopernika, BSP i ZEEiM,
  • Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi naszego miasta w zakresie realizacji nowych projektów kulturalnych.