Batycki Ryszard 2010-2014

Batycki Ryszard
Nazwisko i imię: Batycki Ryszard
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: IV, V, VI kadencja
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta

Jestem z wykształcenia lekarzem medycyny, specjalistą chirurgiem, ortopedą o 40 letnim stażu pracy. Od 1973 r. mieszkam i pracuję w Bielsku-Białej. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. W 1989 r. byłem współtwórcą i pierwszym przewodniczącym odrodzonego samorządu lekarskiego - Beskidzkiej Izby Lekarskiej, której przewodniczyłem do 1997 r. Od II 1998 r. jestem dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego, który początkowo budowałem do 2003 r. i aż do chwili obecnej nim zarządzam. W V kadencji byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W obecnej, VI kadencji, zostałem wybrany jej przewodniczącym. Nie jestem i nie uważam się za polityka. To polityka przyszła do mnie. Z racji pełnionych funkcji trudno stać z boku i przyglądać się i nie brać udziału w życiu publicznym. Samorząd lokalny winien spełniać coraz większą rolę w społeczeństwie - stopniowo zadania centralnie sterowane przez Rząd winny zostać przekazane samorządom, gdyż one lepiej sobie radzą, będąc bliżej lokalnych problemów. Ważną rolę w bieżącej kadencji będą odgrywać przemiany w sferze zdrowia, które mają poprawić sprawność systemu opieki zdrowotnej. Tu widzę swoją rolę i miejsce w samorządzie aby to co Rząd planuje nie zepsuło w miarę sprawnego systemu opieki zdrowotnej w naszym mieście.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 1
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
25.10.2011 interpelacja interpelacja
08.11.2011
16.11.2011 01.12.2011
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie