Balicka Katarzyna 2010-2014

Balicka Katarzyna
Nazwisko i imię: Balicka Katarzyna
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VI kadencja (2010-2014)
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: KWW Jacka Krywulta
Telefon:

Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i poparcie, które otrzymałam od mieszkańców Bielska-Białej w wyborach samorządowych.

Jestem radcą prawnym. Ukończyłam wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowałam prawo na Paris Lodron Universitat Salzburg w Salzburgu (Austria). Prowadzę własną kancelarię radcy prawnego. Pomagam również mężowi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przez cztery lata pracowałam w dużej kancelarii prawnej świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Od lat angażuję się też w życie społeczne mieszkańców naszego miasta, w szczególności uczestnicząc w przedsięwzięciach o charakterze non profit.

W Radzie Miejskiej chcę wspierać działania prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców. Zamierzam także popierać rozwój gospodarczy miasta, w tym poprawę miejskich dróg i ulic, oraz jego promocję.
 

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 1
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
24.06.2014 interpelacja interpelacja
02.07.2014
odpowiedź