Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczący

Telefon:
(Sekretariat Biura Rady Miejskiej)
Adres e-mail: rada@bielsko-biala.pl
Telefon:
(Sekretariat Biura Rady Miejskiej)
Przewodnicząca Rady Miejskiej (od 24.03.2022 r. do nadal), Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (od 19.11.2019 r. do 24.03.2022 r.)
Telefon:
Telefon:
(Sekretariat Biura Rady Miejskiej)
Telefon:
(Sekretariat Biura Rady Miejskiej)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (od 22.09.2022 r. do nadal), Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu
Telefon:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Telefon:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: