XXXVI sesja Rady Miejskiej - 21 października 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXVI/2021 sesji RM - 21 października 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXXVI sesji RM  Zobacz retransmisję XXXVI sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXXVI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej. Plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

Plik mp3 - -
4.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2020.

Plik mp3 - -
5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego sprzeciw wobec projektu ustawy likwidującej Beskidzką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako samodzielnego podmiotu.
DRUK NR 880

Projekt uchwały był rozpatrywany w dalszej części posiedzenia.

Plik mp3 - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 882
Plik mp3 Wynik głosowania 5 XXXVI/843/2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 883
Plik mp3 Wynik głosowania 6 XXXVI/844/2021
8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadania jej Statutu.
DRUK NR 884

Plik mp3

Wynik głosowania 7 

Wynik głosowania 8

XXXVI/845/2021
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 881
Plik mp3

Wynik głosowania 9

XXXVI/846/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Wilkowice dotyczącego powierzenia Gminie Bielsko-Biała realizacji zadania publicznego - prowadzenia i zapewniania miejsc w mieszkaniu chronionym.
DRUK NR 860

Plik mp3 Wynik głosowania 10 XXXVI/847/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nadanego Uchwałą Nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012 z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr XXXV/851/2013 z dnia 29 października 2013 r.) zm. Uchwałą Nr XXXIV/633/2017 z dnia 31 października 2017 r.
DRUK NR 875

Plik mp3 Wynik głosowania 11 XXXVI/848/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 857

Plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXVI/849/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez Casinos Poland CP Sp. z o.o - budynek Hotelu President przy ul. 3 Maja 12 i ul. 3 Maja 10)
DRUK NR 872

Plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXVI/850/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez Casinos Poland Sp.  z o.o. - budynek Hotelu President przy ul. 3 Maja 12 i ul. 3 Maja 10)
DRUK NR 873

Plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXVI/851/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez Roskin Investments Sp.  z o.o. - budynek Hotelu President przy ul. 3 Maja 12 i ul. 3 Maja 10)
DRUK NR 874

Plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXVI/852/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego sprzeciw wobec projektu ustawy likwidującej Beskidzką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako samodzielnego podmiotu.
DRUK NR 880 - II WERSJA (opracowana podczas sesji RM)

Przewodniczący Rady Miejskiej powrócił do punktu 5.

Plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXVI/853/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/1071/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 1300/188 o pow. 529 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pomorskiej w drodze bezprzetargowej.
DRUK NR 856

Plik mp3 Wynik głosowania 17 XXXVI/854/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 39/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże, obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 858

Plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXVI/855/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 291, obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 2a przy ul. Juliusza Słowackiego oraz nr 17 przy ul. Władysława Orkana.
DRUK NR 861

Plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXVI/856/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 33/25, położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i Czesława Tańskiego, obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 862

Plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXVI/857/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 897/32, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Andrzeja Galicy, obręb Kamienica.
DRUK NR 863

Plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXVI/858/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/87, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.
DRUK NR 864

Projekt uchwały w Druku nr 864 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/88, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.
DRUK NR 865

Projekt uchwały w Druku nr 865 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 409/18, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 866

Plik mp3 Wynik głosowania 22 XXXVI/859/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 409/20, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 867

Plik mp3 Wynik głosowania 23 XXXVI/860/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/582/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 844/27 o pow. 1391 m2, położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i al. Gen. Andersa
DRUK NR 868 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik głosowania 24 XXXVI/861/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
DRUK NR 877

Plik mp3 Wynik głosowania 25 XXXVI/862/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 878

Plik mp3 Wynik głosowania 26 XXXVI/863/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.
DRUK NR 859

Plik mp3 Wynik głosowania 27 XXXVI/864/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej.
DRUK NR 869

Plik mp3 Wynik głosowania 28 XXXVI/865/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w rejonie ul. Rejsowej.
DRUK NR 870

Plik mp3 Wynik głosowania 29 XXXVI/866/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków.
DRUK NR 871

Plik mp3 Wynik głosowania 30 XXXVI/867/2021
32.

Sprawy różne.

Plik mp3 - -
33. Zamknięcie obrad. Plik mp3 - -