XXXI sesja Rady Miejskiej - 22 kwietnia 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXI/2021 sesji RM - 22 kwietnia 2021 Protokół do pobrania
Retransmisja XXXI sesji RM  Zobacz retransmisję XXXI sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXXI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik
głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

 -
2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2020”.
SPR. NR 43

plik mp3

Wynik głosowania 4

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 4:
Zgłoszenie
Radnego
Adama Wykręta
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

-
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 745

Uwaga:
Punkt 5. został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 757

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXXI/730/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 756

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXXI/731/2021
7a.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA.
DRUK NR 761
Punkt 7a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXXI/732/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 745

plik mp3

Wynik głosowania 8

Wynik głosowania 9

Wynik głosowania 10

XXXI/733/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby. 
DRUK NR 742

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXXI/734/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 743

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXI/735/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielsku-Białej ozn. jako działki o numerach: 843/59 obręb Górne Przedmieście, 48/3 obręb Dolne Przedmieście 55, 1645/203 obręb Komorowice Krakowskie i 367/44 obręb Aleksandrowice, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 744

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXI/736/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1458/19, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Słomianej, obręb Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 746

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXI/737/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości składającej się z działek nr 89/17 oraz 89/19, obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 747

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXI/738/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/21, obręb Komorowice Śląskie. 
DRUK NR 748

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXI/739/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości składającej się z działek: 259/173 i 259/174 obręb Aleksandrowice, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako dz. 3129/9 obręb Lipnik.
DRUK NR 749

plik mp3  Wynik głosowania 17 XXXI/740/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.
DRUK NR 752

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXI/741/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 78, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 733 obr. Biała Miasto. 
DRUK NR 753

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXI/742/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. płk. Stanisława Dąbka 4, obręb Lipnik, oznaczonej jako działka 6423 oraz 4157/3, obj. KW BB1B/00061046/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
DRUK NR 754

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXI/743/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 1242.
DRUK NR 755

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXI/744/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną – etap 1.
DRUK NR 759 + AUTOPOPRAWKA (Zał. Nr 2)

plik mp3

Wynik głosowania 22

Wynik głosowania 23

Wynik głosowania 24*
*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 24:
Zgłoszenie
Radnej Renaty Gruszki
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "przeciw".

Wynik głosowania 25

Wynik głosowania 26

Wynik głosowania 27

Wynik głosowania 28

Wynik głosowania 29

Wynik głosowania 30

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

XXXI/745/2021
19a. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika.
DRUK NR 758
Punkt 19a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
plik mp3 Wynik głosowania 37 XXXI/746/2021
19b.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówka a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską.
DRUK NR 760
Punkt 19b - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 38 XXXI/747/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii przez Radę Miejską Bielska-Białej w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
DRUK NR 750

plik mp3 Wynik głosowania 39 XXXI/748/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 
DRUK NR 751

plik mp3 Wynik głosowania 40 XXXI/749/2021
22.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
23.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -