XXX sesja Rady Miejskiej - 18 marca 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXX/2021 sesji RM - 18 marca 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXX sesji RM  Zobacz retransmisję XXX sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXX sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

- -
2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 734

plik mp3 Wynik głosowania 1*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego, Radnego Edwarda Kołka i Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/698/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 735

plik mp3 Wynik głosowania 2*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/699/2021
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
DRUK NR 736

plik mp3

Wynik głosowania 3*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.

XXX/700/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”.
DRUK NR 737

plik mp3 Wynik głosowania 4*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/701/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
DRUK NR 711

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXX/702/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2020 roku.
DRUK NR 712

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXX/703/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej - Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 731

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXX/704/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania w mieście Bielsku-Białej naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”.
DRUK NR 732 - Z II WERSJĄ UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania 8*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Karola Markowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/705/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2020-2022.
DRUK NR 713

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXX/706/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021.
DRUK NR 730

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXX/707/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku.
DRUK NR 724

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXX/708/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Teatru Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 733

plik mp3 Wynik głosowania 12  XXX/709/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki w sobotach i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi procesyjnej wokół kościoła z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej.
DRUK NR 717

Uwaga:
Punkt 16 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji plebanii ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.
DRUK NR 718

Uwaga:
Punkt 17 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu kapliczki znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka w Bielsku-Białej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej.
DRUK NR 719

Uwaga:
Punkt 18 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
19.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
DRUK NR 720

Uwaga:
Punkt 19 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
20.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia datacji celowej na remont konserwatorski budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej.
DRUK NR 721

Uwaga:
Punkt 20 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
21.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni i klatki schodowej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku, a także kamienia na elewacji w obrębie parteru w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 722

Uwaga:
Punkt 21 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
22.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 723

Uwaga:
Punkt 22 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała”.
DRUK NR 710

plik mp3 Wynik głosowania 13  XXX/710/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.
DRUK NR 729

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXX/711/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 725

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXX/712/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 726

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXX/713/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 727

plik mp3 Wynik głosowania 17  XXX/714/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 728

plik mp3 Wynik głosowania 18  XXX/715/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
DRUK NR 738

plik mp3

Wynik głosowania 19

*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Marcina Litwina do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.

Wynik głosowania 20

 

*UWAGA:
Zgłoszenie 
Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej
Jacka Krywulta
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.

XXX/716/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki w sobotach i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi procesyjnej wokół kościoła z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej.
DRUK NR 717

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXX/717/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji plebanii ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej. 
DRUK NR 718

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXX/718/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu kapliczki znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka w Bielsku-Białej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 719

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXX/719/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
DRUK NR 720

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXX/720/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej.
DRUK NR 721

plik mp3 Wynik głosowania 25*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnej Małgorzaty Zarębskiej i Radnego Tomasza Wawaka
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/721/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni i klatki schodowej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku, a także kamienia na elewacji w obrębie parteru w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 722

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXX/722/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 723

plik mp3 Wynik głosowania 27 XXX/723/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej pomieszczenia wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ul. Maksyma Gorkiego 26 o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz 6690 i dz 205/29, obręb Lipnik z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 4.
DRUKU NR 740 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 28 XXX/724/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.
DRUK NR 741

plik mp3 Wynik głosowania 29 XXX/725/2021
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej.
DRUK NR 714

plik mp3 Wynik głosowania 30*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/726/2021
33.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki.
DRUK NR 715

plik mp3 Wynik głosowania 31  XXX/727/2021
34.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko.
DRUK NR 716

plik mp3 Wynik głosowania 32 XXX/728/2021
35.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 739

plik mp3 Wynik głosowania 33 XXX/729/2021
36.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
37.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -