XXVIII sesja - 28 stycznia 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXVIII/2021 sesji RM -  28 stycznia 2021 Protokół do pobrania

Retransmisja XXVIII sesji RM

Zobacz retransmisję XXVIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXVIII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-  
2. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -  
4.

Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2020.MR Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z działalności za 2020 rok.
SPR. NR 41

plik mp3 Wynik głosowania 6 -  
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 682 + KOREKTA ZAŁ. NR 1 i NR 3

plik mp3 Wynik głosowania 7 XVIII/654/2021  
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 683

plik mp3 Wynik głosowania 8 XVIII/655/2021  
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 681

plik mp3 Wynik głosowania 9 XVIII/656/2021  
8.

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała akcji w TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR  677

plik mp3 Wynik głosowania 10 XVIII/657/2021  
9.

Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" w roku 2021.
DRUK NR 678

plik mp3 Wynik głosowania 11 XVIII/658/2021  
10.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok.
DRUK NR 673

plik mp3

Wynik głosowania 12*

*UWAGA:
Zgłoszenie
Radnego Karola Markowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania
.

XVIII/659/2021  
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 665

plik mp3 Wynik głosowania 13 XVIII/660/2021  
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 666

plik mp3 Wynik głosowania 14 XVIII/661/2021  
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 664

plik mp3 Wynik głosowania 15 XVIII/662/2021  
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego – lokalu nr 1 położonego w Bielsku-Bielsku przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu działek ozn. jako 583/20, 583/21 oraz 583/22, obręb Górne Przedmieście - w drodze przetargu.
DRUK NR 667

plik mp3 Wynik głosowania 16 XVIII/663/2021  
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy.
DRUK NR 669

plik mp3 Wynik głosowania 17 XVIII/664/2021  
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 590/1000 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12, obręb Bielsko Miasto.
DRUK NR 670

plik mp3 Wynik głosowania 18 XVIII/665/2021  
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 84, obręb Lipnik.
DRUK NR 671

plik mp3 Wynik głosowania 19 XVIII/666/2021  
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, obręb Bielsko Miasto.
DRUK NR 672

plik mp3 Wynik głosowania 20*
*UWAGA:
Zgłoszenie
Radnego Piotra Kochowskiego, Radnego Szczepana Wojtasika, Radnego Romana Matyi, Radnego Maksymiliana Prygi do protokołu sesji RM (dot. korekty wyniku głosowania).
XVIII/667/2021  
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1857/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 674

plik mp3 Wynik głosowania 21 XVIII/668/2021  
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości, ozn. jako działka 803 obręb Biała Miasto, na zabudowane nieruchomości, ozn. jako działka 29/4 oraz działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście 55.
DRUK NR 675

plik mp3 Wynik głosowania 22*
*UWAGA:
Zgłoszenie
Przewodniczącego RM Janusza Okrzesika do protokołu sesji RM (dot. korekty wyniku głosowania).
XVIII/669/2021  
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 18/7 i niezabudowanej dz. 18/2 obręb 54 Dolne Przedmieście, na nieruchomość ozn. jako dz. 496/63, 496/108, 496/110 obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 676

plik mp3 Wynik głosowania 23 XVIII/670/2021  
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 679 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 24 XVIII/671/2021  
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3/51 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cichej.
DRUK NR 680

plik mp3 Wynik  głosowania 25 XVIII/672/2021  
24.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej odebrania tytułu „Honorowy Obywatel Bielska-Białej” panu Lechowi Wałęsie za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 684

plik mp3

Wynik głosowania 26

Wynik głosowania 27

Wynik głosowania 28

XVIII/673/2021  
24a.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana Grzegorza Gorzocha* dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców.
DRUK NR 686

Punkt 24a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autor petycji wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 29 XVIII/674/2021  
24b.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Doroty Stadnickiej* dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców.
DRUK NR 687

Punkt 24b - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 30 XVIII/675/2021  
24c.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Haliny Zimońskiej* dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców.
DRUK NR 688

Punkt 24c - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 31 XVIII/676/2021  
24d.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Bogusławy Mazur* dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności.
DRUK NR 689

Punkt 24d - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 32 XVIII/677/2021  
24e.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana P. L. wraz z załącznikami dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności.
DRUK NR 690

Punkt 24e - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 33 XVIII/678/2021  
25.

Sprawy różne.

plik mp3 -    
26.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 -