XXIV sesja - 29 października 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXIV/2020 sesji RM -  29 października 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXIV sesji RM

Zobacz retransmisję XXIV sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXIV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
2.

Przedstawienie porządku obrad.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

-
3.

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotycząca funkcjonowania i kosztów transportu publicznego w 2020 r. wynikających z epidemii SARS COV-2.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
DRUK NR 611

plik mp3 Wynik głosowania 3 XXIV/603/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 612

plik mp3 Wynik głosowania 4 XXIV/604/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 613

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXIV/605/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
DRUK NR 614

plik mp3

Wynik głosowania 6

XXIV/606/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. 
DRUK NR 615

plik mp3 Wynik głosowania  7 XXIV/607/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/564/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu.
DRUK NR 616

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXIV/608/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 617

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXIV/609/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 618

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXIV/610/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 619

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXIV/611/2020
12a.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 623
Punkt 12a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2.

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXIV/612/2020
12b.

Sprawy różne.
Punkt 12b został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2.

plik mp3 - -
13.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -