XXII sesja - 22 września 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXII/2020 sesji RM -  22 września 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXII sesji RM

Zobacz retransmisję XXII sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

-
2.

Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania nr BD.3034.11.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2020 roku.

SPR. NR 38

plik mp3 Wynik głosowania 3 -
5.

Przyjęcie sprawozdania nr BD.301.1.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 r. informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

SPR. NR 39

plik mp3 Wynik głosowania 4 -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 575 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXII/561/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

DRUK NR 574 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXII/562/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.

DRUK NR 582

(Kontynuacja punktu 8. w dalszej części sesji: cz.1 z 3)

plik mp3 

Wynik głosowania 7

Wynik głosowania 8

-
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielsko-Biała do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.

DRUK NR 576

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXII/563/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.

DRUK NR 582

(Kontynuacja punktu 8. w dalszej części sesji: cz.2 z 3)

plik mp3 Wynik głosowania 10 -
10.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu.

DRUK NR 577 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXII/564/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.

DRUK NR 582

(Kontynuacja punktu 8.: cz. 3 z 3)

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXII/565/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej nazwy - Karola Franciszka Pollaka.

DRUK NR 570

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXII/566/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 5/11, 5/15, 5/1 i 5/19, położonych w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino oraz Rudawka, obręb Wapienica.

DRUK NR 572

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXII/567/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 913/4 obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kaktusowej.

DRUK NR 573

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXII/568/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zwardońskiej.

DRUK NR 569

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXII/569/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”.

DRUK NR 571

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXII/570/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego za zasługującą na uwzględnienie.

DRUK NR 578 

plik mp3

Wynik głosowania 18

Wynik głosowania 19

Wynik głosowania 20

XXII/571/2020

Uchwałę podjęto wraz z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Tytuł uchwały przyjął brzmienie:

"w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji  dr Kornela Morawieckiego, za częściowo zasługującą na uwzględnienie".

17.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy, placu lub ronda śp. Karola Wojtyły (seniora) za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

DRUK NR 579

plik mp3 Wynik głosowania 21

XXII/572/2020

Uchwałę podjęto wraz z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Tytuł uchwały przyjął brzmienie:

"w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy, placu lub ronda śp. Karola Wojtyły (seniora) za częściowo zasługującą na uwzględnienie".

18.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 czerwca 2020 r. Pana D.J. na działalność Prezydenta Miasta Bielska-Białej w zakresie braku dbałości o mienie komunalne oraz o stan czystości w mieście.

DRUK NR 580

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXII/573/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 marca 2020 r. Pana M.O. na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

DRUK NR 581

Projekt uchwały w Druku Nr 581 został zdjęty z porządku obrad
- w drodze głosowania w pkt 1.

plik mp3 - -
20.

Sprawy różne.

plik mp3   -
21.

Zamknięcie obrad.

plik mp3   -