XVIII sesja - 28 kwietnia 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XVIII/2020 sesji RM -  28 kwietnia 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XVIII sesji RM

Zobacz retransmisję XVIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka LIX sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - cz.1

plik mp3 - cz.2

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
3a.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej.
DRUK NR 439

Punkt 3a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 5

XVIII/401/2020

Uchwałę podjęto wraz ze zgłoszoną autopoprawką

4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 433 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 6 XVIII/402/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 434 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XVIII/403/2020
5a.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
DRUK NR 435

Punkt 5a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 8 XVIII/404/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)".
DRUK NR 422

plik mp3 Wynik głosowania 9 XVIII/405/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.
DRUK NR 429

Punkt 7  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 432

plik mp3 - cz.1

plik mp3 - cz.2

Wynik głosowania 10 XVIII/406/2020
8a.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
DRUK NR 436

Punkt 8a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 11 XVIII/407/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.
DRUK NR 430

plik mp3 Wynik głosowania 12 XVIII/408/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.
DRUK NR 383

plik mp3 Wynik głosowania 13 XVIII/409/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik.
DRUK NR 391

plik mp3 Wynik głosowania 14 XVIII/410/2020
12.

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 401

plik mp3 Wynik głosowania 15 XVIII/411/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 402

plik mp3 Wynik głosowania 16 XVIII/412/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica.
DRUK NR 404

plik mp3 Wynik głosowania 17 XVIII/413/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 408

plik mp3 Wynik głosowania 18 XVIII/414/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m2 obręb Kamienica.
DRUK NR 410

plik mp3 Wynik głosowania 19 XVIII/415/2020
17.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
18.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -