XVI sesja - 18 lutego 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XVI/2020 sesji RM -  18 lutego 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XVI sesji RM

Zobacz retransmisję XVI sesji Rady Miejskiej

Statystyka XVI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
4a.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
DRUK NR 384

plik mp3

Wynik głosowania  5

Wynik głosowania 6

XVI/348/2020
4b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
DRUK NR 385

plik mp3_cz.1
plik mp3_cz.2

Wynik głosowania 7  XVI/349/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 378 
(Kontynuacja punktu 5. w dalszej części sesji: cz.1 z 3)

plik mp3 Wynik głosowania 8 -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.  - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 373 - II WERSJA 
(Kontynuacja punktu 6. w dalszej części sesji: cz.1 z 2)

plik mp3 - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 378 
(Kontynuacja punktu 5.: cz. 2 z 3)
plik mp3 Wynik głosowania 9 -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.  - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 373 - II WERSJA 
(Kontynuacja punktu 6.: cz.2 z 2)

plik mp3 Wynik głosowania 10 XVI/350/2020
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 374
plik mp3 Wynik głosowania 11 XVI/351/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 358
Punkt 8  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.
DRUK NR 375
(Kontynuacja punktu 9. w dalszej części sesji: cz.1 z 2)

plik mp3 - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 378 
(Kontynuacja punktu 5.: cz. 3 z 3)
plik mp3 Wynik głosowania 12 XVI/352/2020
9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.
DRUK NR 375
(Kontynuacja punktu 9.: cz.2 z 2)

plik mp3 Wynik głosowania 13  XVI/353/2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" na rok 2020.
DRUK NR 376 
plik mp3 Wynik głosowania 14  XVI/354/2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice w nowym kształcie.
DRUK NR 353 
plik mp3 Wynik głosowania 15  XVI/355/2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica w nowym kształcie.
DRUK NR 354 
plik mp3 Wynik głosowania 16  XVI/356/2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez utworzenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia
DRUK NR 355
plik mp3 Wynik głosowania 17  XVI/357/2020
13a.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 359
Punkt 13a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 18  XVI/358/2020
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 360
plik mp3 Wynik głosowania 19  XVI/359/2020
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej - osoby fizycznej 
DRUK NR 361
plik mp3 Wynik głosowania 20  XVI/360/2020
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu w tym: wymiana uszkodzonych elementów więźby, wymiana pokrycia z papy na blachę na rąbek stojący, wymiana rynien, montaż okien połaciowych, remont czap kominowych, ocieplenie dachu w kamienicy przy ul. Adama Mickiewicza 19/ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 19/ ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 362
plik mp3 Wynik głosowania 21  XVI/361/2020
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski balkonu nad wejściem głównym, bramy wejściowej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni w willi Karola Korna znajdującej się przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 363
plik mp3 Wynik głosowania 22 XVI/362/2020
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu w tym: wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, malowanie dachu, przemurowanie kominów, naprawa połaci dachowej - przemurowanie luźnych cegieł, attyk i gzymsów, uzupełnienie brakujących spoin w kamienicy przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 364 
plik mp3 Wynik głosowania 23 XVI/363/2020
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski wszystkich elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatką schodową kamienicy przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 365
plik mp3 Wynik głosowania 24 XVI/364/2020
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski polegający na: remoncie elewacji tylnej, wymianie stolarki okiennej, konserwacji portali kamiennych, murów, ścian ogrodzenia, osuszeniu piwnic oraz wykonaniu iniekcji w budynku znajdującym się przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej – osoby fizycznej.
DRUK NR 366
plik mp3 Wynik głosowania 25 XVI/365/2020
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski części klatki schodowej wraz z naświetlem w kamienicy przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 367
plik mp3 Wynik głosowania 26 XVI/366/2020
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na izolację fundamentów i remont klatki schodowej w budynku przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna.
DRUK NR 368
plik mp3 Wynik głosowania 27 XVI/367/2020
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kościoła im. Marcina Lutra przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.
DRUK NR 369
plik mp3 Wynik głosowania 28 XVI/368/2020
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elementów kamiennych strefy cokołowej katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
DRUK NR 370
plik mp3 Wynik głosowania 29 XVI/369/2020
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sekcji brzmieniowej i traktury II manuału, przegląd i uszczelnienie systemu powietrznego instrumentu organowego znajdującego się w kościele Zbawiciela przy pl. ks. Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
DRUK NR 371
plik mp3 Wynik głosowania 30 XVI/370/2020
26. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Weteran Plus”.
DRUK NR 356
plik mp3 Wynik głosowania 31 XVI/371/2020
27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
DRUK NR 357
plik mp3 Wynik głosowania 32 XVI/372/2020
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 592/41 obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego.
DRUK NR 372
plik mp3 Wynik głosowania 33 XVI/372/2020
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej.
DRUK NR 377
plik mp3 Wynik głosowania 34 XVI/374/2020
30. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 roku za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 379
plik mp3 Wynik głosowania 35 XVI/375/2020
31. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 listopada 2019 r. pani M. P. na działalność dyrektora Przedszkola nr 29 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 380 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 36 XVI/376/2020
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 12 grudnia 2019 r. pana Tomasza Jórdeczki* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 381
*) Prezes Zarządu, Dyrektor Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zapis § 1 projektu uchwały)
plik mp3 Wynik głosowania 37 XVI/377/2020
33. Sprawy różne plik mp3 - -
34. Zakończenie obrad plik mp3 - -