XLII sesja Rady Miejskiej - 3 marca 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLII/2022 sesji RM - 3 marca 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja XLII sesji RM

Zobacz retransmisję XLII sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji Zobacz statystykę XLII sesji RM
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik głosowania 1

-
1a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.
DRUK NR 994

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik głosowania 2 XLII/974/2022
2.

Wręczenie Pani Danucie Bobie dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

Plik mp3 -  
3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 990 DRUK NR 990 – KOREKTA ZAŁ. NR 2 i NR 3

Plik mp3 Wynik głosowania 3 XLII/975/2022
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 991

Plik mp3 Wynik głosowania 4 XLII/976/2022
5. Zamknięcie obrad. Plik mp3 - -